Research focus

  • Spatial intraurban structure and transformation
  • Demogeography
  • Urban and Rural Regions of the Slovakia
Current projects
Duration projekt title
position
2014-15 VISEGRAD FUND: Non-agricultural and non tourist economic industries in rural peripheries of the Visegrad coutries

researcher

2012-14 VEGA 1/1247/12: Socioeconomicaly and culturally underexposed rural landscape as a phenomenon of activation for human geography

researcher

Finished project
2006-08 VVGS UPJŠ 13/2006: Proces redistribúcie obyvateľstva mesta Košice v poslednom medzicenzovom období vedúci projektu
2007-08 VVGS PF 07/2007: Transformácia sociáno-demografickej intraurbánnej štruktúry mesta v postsocialistickom regióne Európy vedúci projektu
2009-11  VEGA 1/0175/09: Rozvoj mikroregionánych rurálnych štruktúr Slovenska s podporov lokálnej a regionálnej samosprávy  spoluriešiteľ
2008-10 VEGA 1/0088/08: Súčasný stav a perspektívy vývoja humánnogeografických štruktúr v košickom kraji spoluriešiteľ
2006-08  INTEREG IIIA 0505/404: Manažment krajiny Medzibodrožia