Prehľad publikačnej činnosti (stav k 1. 10. 2019):

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

  • PREGI, L., NOVOTNÝ, L. (2019). Selective migration of population in functional urban regions of Slovakia. Journal of Maps, 15(1), 94-102. (PDF)

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

  • NOVOTNÝ, L., KULLA, M., PREGI, L., CSACHOVÁ, S. (2019). Economic Transformation of Post-Socialist Small Towns: Case Stufy of the Lowe Spiš Region, Slovakia. DETUROPE, 11(1), 21-41. (PDF)
  • NOVOTNÝ, L., PREGI, L. (2018). Visualizaton of migration using spatial interpolation method in Hungary and Slovakia. Regional Statistics, 8(2), 184-188. (PDF)
  • PREGI, L. (2018). A magyarországi közoktatásban részt vevő szlovák állampolgárok területi megoszlása. Területi statisztika, 58(2), 151–176. (PDF)
  • NOVOTNÝ, L., CSACHOVÁ, S., KULLA, M., NESTOROVÁ-DICKÁ, J., PREGI, L. (2016). Development trajectories of small towns in East Slovakia. European Countryside8(4), 373-394. (PDF)
  • NOVOTNÝ, L., PREGI, L. (2015). Changes in ethnic structure of population in the light of recent trends of migration and natural reproduction. Geographica Pannonica, 19(4), 194-211(PDF)

ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

  • NOVOTNÝ, L., PREGI, L. (2017). Selective migration of population subgroups by educational attainment in the urban region of Bratislava. Geeografický časopis69 (1), 21-39. (PDF) 
  • NOVOTNÝ, L., PREGI, L. (2016). Vplyv vnútroregionálnej migrácie a prirodzenej reprodukcie obyvateľstva na zmeny jeho štruktúry podľa religiozity. Geographia Cassoviensis, 10 (1), 47-69. (PDF)

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

  • NOVOTNÝ, L., PREGI, L. (2019). Región len pre mladých a vzdelaných? Selektívna migrácia vo funkčnom mestskom regióne Bratislava podľa veku a vzdelania. In Šveda, M., Šuška, P. eds. SuburBAnizácia: Ako sa mení bratislavské zázemie? Bratislava (Geografický ústav SAV), 134-157. (PDF)

 AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Štatistika kategórií publikačnej činnosti: 
ABD: 1
ADC: 1
ADF: 1                                                                                                       
ADM: 5             
ADN: 2                     
AFD: 1                                                                                
AFG: 2                                                                                   
AFH: 5                                                                              
CELKOM: 18           
   
Štatistika ohlasov: 
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 4
Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 4
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 2
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 5
CELKOM: 15