martina Mgr. Martina MAGDOŠKOVÁ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracovné zaradenie: doktorand
Téma:  
Školiteľ: prof. RNDr. Peter SPIŠIAK, CSc.
Adresa: Oddelenie humánnej a regionálnej geografie
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice
Miestnosť:  315
Telefón:   +421-55-234-2459
Konzultačné hodiny:  Pondelok 9:00 - 11:00