Členstvo v profesných organizáciách

člen Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky (od roku 2011, člen KSSR od roku 1998)
člen Slovenskej geografickej spoločnosti (od roku 1999)
člen redakčnej rady Geografického časopisu (od roku 2007)
člen redakčnej rady Geografických rozhledů (od roku 2009)
člen redakčnej rady GeoComputation - Journal of Computational Aspects of GIScience (od roku 2010)
člen redakčnej rady Kartografických listov (od roku 2011)
člen redakčnej rady Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) (od roku 2012)
člen odborovej komisie doktorandského študijného odboru Geoinformatika VŠB-TU Ostrava, Česká republika
člen odborovej komisie doktorandského študijného odboru Geoinformatika a kartografie Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika

Študijné pobyty a stáže

1992 – 3-mesačný študijný pobyt na University of Hertfordshire, Hatfield, Veľká Británia
1993 – 1-týždnové školenie zamerané na GIS na Dánskej technickej univerzite v Kodani, Dánsko
2002 – 9- mesačný pobyt na North Carolina State University, Raleigh, U.S.A.
2012 - 1-týždňový pobyt na Queen's University Belfast, Veľká Británia

Iné

Programovacie jazyky: C, Fortran, Basic
Operačné systémy: MS Windows, LINUX, UNIX
GIS a príbuzný softvér: GRASS GIS, ArcView GIS 3.x, ArcGIS Desktop 10.x (ArcInfo), MapInfo Professional, Microstation, Vis5D