Členstvo v profesných organizáciách (aktuálne)

člen výboru UIS a zástupca za SR  (Medzinárodnej speleologickej únie)
člen vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
člen senátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
člen výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti
podpredseda Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV
člen výkonného výboru Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
predseda redakčnej rady časopisu Acta carsologica - Slovenský kras
predseda redakčnej rady časopisu Geographia Cassoviensis
člen redakčnej rady Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti

Študijné pobyty a stáže

1978: Študijná cesta do krasových území Savojských Álp
1979: Študijná cesta do krasových území Vercors a Pyreneje (Francúzsko)
1981: Študiná cesta do krasových území Pyrenejského polostrova
1984: Výskumný pobyt v krasovom území pohoria Biokovo (Juhoslávia)
1995: Študijná cesta do vulkanického pseudokrasu a glaciálneho reliéfu Islandu
2005: Študiná cesta do pseudokrasových území Venezuely
2009: Študijná cesta do delty Rýna v rámci pobytu na Kolínskej univerzite
20010 a 2012: Výskumný pobyt v oblasti epifreatického krasu Mexika (Quintana Roo)
2013: Študijná cesta do národných parkov Coloradskej plošiny (USA)

Iné

Spoluorganizátor mapovacích kurzov a pobytov študentov Kolínskej univerzity na Spiši a v Slovenskom krase
Tvorba speleokartografických programov (ABISSO)