Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Členstvo v profesných organizáciách

člen Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky (od roku 2012)
člen Slovenskej geografickej spoločnosti (od roku 2006 do roku 2012)
člen AS FHPV PU (Akademický senát Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove) (2002 - 2006; 2007 - 2009)
člen ŠRVŠ (Študentská rada vysokých škôl) za PU (2004 - 2005)
 

Študijné pobyty a stáže

2014 - 1 týždňový pobyt na Queen's University, Belfast, UK
2013 - 1 týždňový pobyt na Kolínskej univerzite, Kolín, Nemecko
2012 - 1 týždňový pobyt na Queen's University, Belfast, UK
2009 - 2 týždňový pobyt na Girnoskej univerzite, Girona, Španielsko
2008 - 2 týždňový pobyt na Geofyzikálnom ústave SAV, Stará Lesná, Slovensko
 

Iné

operačné systémy: MS WINDOWS, LINUX
ArcGIS, GRASS GIS, Microstation
tvorba web-stránok

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Charakteristika výskumného zamerania

  • zber priestorových 3D údajov, ich spracovanie a vizualizácia pomocou GIS
  • modelovanie a kartografická interpretácia priestorových procesov
  • 3D a 4D modely miest

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2017-19 VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení spoluriešiteľ
2016-18 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (kontrakt s Európskou vesmírnou agentúrou) spoluriešiteľ
2016-19 UrbanHist (grant programu EÚ Horizon 2020 výzva Inovative Training Networks, MSCA-ITN) spoluriešiteľ
2016-19 APVV-15-0054: Physically based segmentation of georelief and its geoscience application spoluriešiteľ
2013-17 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) spoluriešiteľ
2013-16

COST Action TU1206: SUB-URBAN - A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities.

spoluriešiteľ
Ukončené projekty
2014-16

VEGA č. 1/0473/14: Dynamické 3-D modelovanie urbanizovanej krajiny v rôznych rozlišovacích úrovniach

zodpovedný riešiteľ
2013-16

COST Action TU1206: SUB-URBAN - A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities.

 spoluriešiteľ
2013-15

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

 spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu  spoluriešiteľ
2012-14 KEGA č. 002PU-4/2012: Vysokoškolská učebnica geoinformatiky pre geografické študijné odbory  spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/0272/12: Priestorové analýzy a modelovanie pre 3D GIS  spoluriešiteľ
2012-13 VVGS PF 2012-62: Modelovanie a 3D vizualizácia jaskynných chodieb s väzbou na povrch krasovej krajiny pomocou geografického informačného systému zodpovedný riešiteľ
2012-13 VVGS UPJŠ 63/12-13: Detailné modelovanie reliéfu krasovej krajiny pomocou priestorovo distribuovaných bodových údajov získaných leteckým laserovým skenovaním  spoluriešiteľ
2009-11  VEGA 1/0355/09: Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnych oblastiach a potenciál jeho využitia.  spoluriešiteľ
2006-08   VEGA 1/3049/06: Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na území Slovenska  spoluriešiteľ
  Mgr. Veronika KREŠŇAKOVÁ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracovné zaradenie: odborný pracovník
Adresa: Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice
Miestnosť:  308
Telefón: +421-55-234-2452
Konzultačné hodiny: Utorok 09:00 - 11:00
  Štvrtok 13:00 - 14:00
   

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top