Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

členstvo v profesných organizáciách

člen Slovenskej geografickej spoločnosti

 

Študijné pobyty a stáže

BIELORUSKO:

October 1 to November 30, 2011 in Minsk - Scholarship of the Belarusian Ministry of Education. Faculty of Geography, Belarusian State University.

BOSNA A HERCEGOVINA:

October 16 to October 19, 2014 Banja Luka: The Student s Club of Political Science Faculty Banja Luka - Republika Srpska BIH. Simulation Model of United Nations - Human Rights. Think Globally - Ukraine Crisis. 

 BULHARSKO:

July 25 to August 9, 2009 in Sofia - Lozen: National Training Center BRC - Lozen. 47th Summer Seminar for Bulgarian Language and Culture for Foreign Scholars and Students.

ČESKO:

October 1 to January 31, 2009-2010 in Prague: Scholarship of the Czechian Ministry of Education, Youth and Sport, Department of Social Geography and Regional Development, Charles University in Prague.

August 30 to September 10, 2010 in Olomouc: 2nd International Summer School: "Changes in Geographical Organisation of Society in Central Eastern Europe: Two Decades After". Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc. CEEPUS mobility grant. 

 CHORVÁTSKO:

August 25 to September 6, 2008 in Dubrovnik: The 37th Seminar of the Zagreb School of Slavic Studies, a Croatian seminar for foreign students of Slavic Studies. 

March 1 to May 31, 2009 in Zadar: University of Zadar, Dept. of Geography. CEEPUS mobility grant

September 1 to September 14, 2011 in Zagreb: Department of Geography, Faculty of Science, University of Zagreb. 3rd International Summer School - Future Perspective of European Integration Process. CEEPUS mobility grant. 

 DÁNSKO:

22/11/ to 24/11/2013 in Hoje Taastrup (Copenhagen): Ministry of Science, Innovation and Higher Education, Denmark. Youthpass for Training and Networking Projects funded by the EU "Youth in Action" Programme - Work in Progress. 

ESTÓNSKO:

December 1 to December 4, 2015 in Tartu: University of Tartu. Department of Geography and Geology. ERASMUS+, STAFF MOBILITY FOR TEACHING 2015/2016

FÍNSKO:

April 1 to May 1, 2012 in Joensuu: University of Eastern Finland, Department of Geographical and Historical Studies, Joensuu. 

KAZACHSTÁN:

November 14 to November 21, 2014 Almaty: Faculty of Geograhy and Nature Management of Al-Farabi Kazak National University. Short-term undergone scientific internship as a visiting researcher. 

LOTYŠSKO:

July 20 to August 1, 2014 in Riga: Latvian University of Agriculture. International Summer School "RE-FEELING CITY LANDSCAPE. RIGA", within the framework programme "Landscape architecture and Planning". 

MACEDÓNSKO: 

April 28 to May 4, 2014 in Skopje: University of Sts. Cyril and Methodius: Skopje, Faculty of Natural Sciences and Mathematics. CEEPUS mobility grant. 

POĽSKO: 

June 29 to July 12, 2014 Krakow: 13th VISEGRAD Summer School at Villa Decius in Krakow. The Programme included Social, Political, Economic and Cultural Challenges facing the Visegrad Group countries on European and World Forum. 

RUMUNSKO: 

April 10 to May 10, 2015 Oradea: University of Oradea, Department of Geography, Tourism and Territorial Planning. CEEPUS Scholarship, STAFF MOBILITY FOR TEACHING. 

RUSKO: 

July 2013 in Seliger Lake: The Ministry of Education and Science of the Russian Federation. International Youth Forum Seliger 2013.

August 10-20, 2014 in Kachin Bay (Crimea): The Federal Agency for Youth Affairs of the Russian Federation. The 1st International Youth Forum Tavrida 2014.

January 27 to February 24, 2015 in Cheboksary: Scholarship of the Russian Ministry of Education. Faculty of History and Geographical Sciences, Chuvash State University, Russia. 

SRBSKO: 

October 25 to December 22, 2010 in Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Geography. Scholarship provided by Ministry of Education and Sport, Republic of Serbia. 

SLOVINSKO: 

April 1 to June 20, 2010 Maribor: University of Maribor, Faculty of Arts, Dept. of Geography. CEEPUS mobility grant. 

June 26 to July 3, 2011 in Maribor: University of Maribor, Faculty of Arts. The 6th International Summer School "International Learing - Technical Culture and Human Sciences from Russia to Japan and Canada". 

March 23 to March 26 in Koper: University of Primorska, Faculty of Humanities, Dept. of Geography. ERASMUS+, STAFF MOBILITY FOR TEACHING. 

UKRAINA: 

September 1 to October 1, 2013 in Kiev: Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University, Faculty of Geography. 

 

Iné

operačné systémy: MS WINDOWS, LINUX
MapInfo, Statgraphics Centurion, SPSS Statistics
 

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Charakteristika výskumného zamerania

  • regionálny rozvoj
  • transformácia mesta
  • cestovný ruch
  • demografia a demogeografia
  • demografická štatistika a kvantitatívne metódy výskumu

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha

 

Ukončené projekty

1.   VEGA 1/0611/09 - Koncept miesta v regionálnogeograifckej analýze a syntéze a teritoriálnom marketingu - teoreticko-metodologický rámec a aplikácia na vybrané modelové územia (2008-2010).   riešiteľ, analytická činnosť  
2.   VEGA 1/0325/12 - Dynamika intraurbánnych štruktúr na Slovensku v prvom decéniu 21. storočia (2012-2014).   rieštieľ, analytická činnosť
3.  VEGA 1/0165/15 - Pro-poor turizmus ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja marginalizovaných komunít a sídiel na východnom Slovensku.  rieštieľ do 31/12/2015, analytická činnosť
4. Akcelerácia rozvoja ľudských zdrojov vo vede a výskume, inovácia a zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu, ITMS: 26110230069, číslo zmluvy 003/2012/1.2/OPV, financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF) a ďalších zdrojov. riešiteľ, analytická činnosť
bucher-a

RNDr. Slavomír BUCHER, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://slavobucher.wixsite.com/slavobucher

https://www.linkedin.com/in/slavomir-bucher-50b581b1?trk=nav_responsive_tab_profile_pic

https://www.researchgate.net/profile/Slavomir_Bucher

https://dmhomes.academia.edu/SlavomirBucher

 

 

Pracovné zaradenie: výskumný pracovník
Adresa: Oddelenie humánnej a regionálnej geografie
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice
Miestnosť:  225
Telefón: +421-55-234-2591
Konzultačné hodiny: Utorok 09:00 - 11:00
  Štvrtok 13:00 - 14:00
   

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top