Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Členstvo v profesných organizáciách

člen Slovenskej speleologickej spoločnosti
 

Študijné pobyty a stáže

2015 - 3 mesačný Erasmus+ pobyt na Girnoskej univerzite, Girona, Španielsko
 

Iné

Operačné systémy: MS WINDOWS
SW : ArcGIS, GRASS GIS, QGIS, MySQL, CloudCompare, MeshLab 
 

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Informačno-komunikačné technológie
  • Grafické nástroje v geografii
  • Kartografia a geoinformatika
  • Praktikum z topografického mapovania

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Priestorové analýzy a modelovanie
  • Informačné systémy o území
  • Pozemné laserové skenovanie

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Charakteristika výskumného zamerania

  • zber priestorových 3D údajov TLS, ich spracovanie a vizualizácia pomocou GIS
  • 3D modelovanie jaskýň a povrchov

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2016-18 SURGE: : Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (contract with the European Space Agency) spoluriešiteľ
2013-17 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) študentská pomocná vedecká sila
Ukončené projekty
supinsky-a2 Jozef ŠUPINSKÝ, MSc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Position: doctoral student
Thesis title:
Modelling the dynamics of selected parameters of cave environment
Supervisor: Dr. Zdenko HOCHMUTH, Assoc. Prof.
Address: Oddelenie geoinformatiky
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice
Office room: 315
Phone:  +421-55-234-2459 
Consultation hours: Tuesday 09:00 - 11:00

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top