Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Member of:

-    Slovak geographical society
-    Slovak geomorphological association
-    Member of the county olympiad geographical commision
-    Member of the county olympiad biological commision
-    Slovak professional guides society
 

Study training courses

2014 - 1 week course on hydrogeology CEKA, Trebinje, Bosna and Herzegovina
2013 - 2 weeks course International Research Centre on Karst, Guilin, China
2013 - 1 week Erasmus, UNI zu Koeln, Cologne, Germany
2012 - 4 weeks course on Southwest university Chongqing and an International Research Centre on Karst,  Guilin, China
2012 - 1 week course Postojna, Slovenia
2011 - 1 week Erasmus, UNI zu Koeln, Cologne, Germany
2009 - 2 weeks, Geomorphological workshop, Windsor, United Kingdom
2010 - 2 weeks training course, Czech geological institute, Prague, Czech Republic
2008 - 1 week Erasmus, UNI zu Koeln, Cologne, Germany
2003-2004 - 10 months Erasmus, UNI zu Koeln, Cologne, Germany

Hobbies

foreign languages, nature
caves, travelling
hiking, contact with people

Bachelor degree - (Bc.)

 • Climatology and meteorology
 • Physical geography of Slovakia
 • Geomorphology
 • Physical geography 2
 • Geographical seminar in german language
 • Karstology and speleology

 

Master degree - (Mgr.)

 • Natural hazards and risks
 • Geomorphological mapping

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

BAKALÁRSKE PRÁCE (dátum vloženia do systému)

2007/2008
1.    Inventarizácia nelegálnych skládok vybranej oblasti, Zuzana Gerčáková

2008/2009
2.    Vplyv antropogénneho činiteľa na zmenu vegetačného krytu v pramennej oblasti Udavy, Katarína Grichová
3.    Atlas krasových foriem ako učebná pomôcka, Cecília Bernáthová
4.    Fyzicko-geografická charakteristika Zádielskej planiny (Slovenský kras), Karolína Kulčárová
5.    Klimatická charakteristika Košického kraja, Miriam Halušková
6.    Fytogeografická analýza mestskej zelene na príklade Mestského parku (Košice-Staré mesto), Michal Jendželovský

2009/2010
7.    Geomorfologické pomery Jasovskej planiny v Slovenskom krase, Terézia Porubčanská
8.    Analýza využívania a zmien krasovej krajiny JV od obce Hačava, Róbert Broniševský
9.    Zmeny krajinnej pokrývky v k.ú. obce Úbrež, Branislav Demčák
10.    Geomorfologické hrozby a riziká v krasovom území, Silvia Gabalová

2010/2011
11.    Škrapy a ich klasifikácia na území nad jaskyňou Domica, Michal Cvengroš
12.    Zmeny krajinnej pokrývky vo vymierajúcich obciach severovýchodného Slovenska, Vladimíra Hudáková
13.    Fytogeografická analýza vybraného územia v geomorfologickom celku Vysoké Tatry, Vladimír Mačák
14.    Antropogénne geomorfologické formy v oblasti Košice-Bankov, Martina Hovancová
15.    Zosuvové územie v MČ Košice Vyšné Opátske – Nad Jazerom – Krásna nad Hornádom, Zuzana Drábová
16.    Budovanie databázy speleologických a karsologických periodík, Anna Derevjaniková
2011/2012
17.    Malakozoologický výskum ako nástroj datovania kvartérnych sedimentov ( na príklade travertínov Hájskej doliny), Veronika Straková
18.    Palynológia, palynologická analýza a možnosti jej realizácie v podmienkach Slovenského krasu, Jana Hudáčová

2012/2013
19.    Fyzicko-geografické podmienky vzniku lavín na príklade Žiarskej doliny, Šimon Končula
20.    Geomorfologické pomery Borčianskej planiny s dôrazom na krasové formy, Michal Tekáč
21.    Komplexná fyzicko-geografická charakteristika Hrabkovského krasu (s dôrazom na krasové formy), Martin Kovalík

 

DIPLOMOVÉ PRÁCE
2010/2011
1.    Inventarizácia nelegálnych skládok v katastroch obcí Jasov, Medzev a Vyšný Medzev, Zuzana Gerčáková

2011/2012
2.    Vegetačné pomery závrtov v centrálnej časti Silickej planiny, Cecília Bernáthová
3.    Evolučný lesný ekosystém ako súčasť genia loci stredoeurópskej krajiny, Katarína Grichová
4.    Krasové pomery Zádielskej planiny, Karolína Kulčárová
5.    Zmeny krajinnej pokrývky vojenského obvodu Valaškovce, Branislav Demčák
6.    Geomorfológia NPR Kozol a priľahlých území (Malá Fatra)

2012/2013
7.    Plochy verejnej zelene a ich zastúpenie v mestskej časti Košice – Staré mesto, Michal Jendželovský
8.    Svahové deformácie v severnej časti chrbta Viničnej, Zuzana Drábová
9.    Drevinové zloženie a charakteristika pralesových porastov v NPR Kôprová dolina _ Nefcerka (Vysoké Tatry)
10.    Antropogénne geomorfologické formy ako pozostatok banskej činnosti v oblasti DP Červenica (Slanské vrchy), Martina Hovancová
11.    Výmoľová erózia v katastri obce Olšinkov, Vladimíra Hudáková
12.    Krasová geomorfológia územia Galmus v Hnileckých vrchoch, Michal Cvengroš

ROZŠIRUJÚCE PRÁCE ZÁVEREČNÉ
2009/2010
1.    Fyzicko-geografické exkurzie v okrese Humenné pre záujmové útvary na základných a stredných školách, Mgr. Jana Hančárová
2.    Fyzická geografia Slovenska vo výučbe na základných a stredných školách, Danica Sikorjaková
3.    Školské zemepisné vychádzky a exkurzie pre 8.ročník ZŠ v južnej časti CHKO Latorica, Tunde Zrebňáková

Characteristic of research

 • geomorphological mapping
 • geomorphology of karst and caves
 • karst water chemistry

 

Running projects
years Number and name of the project
position
2016-2018 ESA: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (SURGE) co-researcher
2016-2018 VEGA 1/0474/16: Simulation and dynamic visualization of geospatial processes co-researcher
2016-2017 APVV SK-CN-2015-0030: Comparative study on the karst carbon cycle and carbon sink coupling with the ecological rehabilitation under China subtropic and Slovakia temperate zones principal investigator
2013-17 APVV-0176-12: News methods od the spatial moddeling with laser scan modelling and 3D GIS (SPATIAL3D) co-researcher
2012-15

OTKA (Hungary) 104811 Complex (physical- and human geographical) comparative analysis of karst and non karst landscapes from the viewpoint of modern environmental possibilism

co-researcher
2012-14 VEGA 1/1251/12: East part Slovak karst area geomorphological developement specifications co-researcher
     
Finished projects
2012-13 VVGS PF 2012-62: Modelling and 3D vizualisation of the cave corridors and surface karst landscape interaction via geographical information system co-researcher
2012-13 VVGS UPJŠ 63/12-13: Detailed relief modelling in the karst surface with the help of LIDAR distributed points co-researcher
2010  VVGS PF 40/2010/G, Morphometrical and statistical dolines analysis, mapping manual creation  principal investigator
2009-2011  VEGA 1/0161/09, Morphology and genesis of pre-Quaternary cave systems in the West Carpatians co-researcher
2008 VVGS PF 11/2008/G, Relationship between endokarst and exokarst foms in the Slovak karst principal investigator
2006-2008 VEGA 1/3062/06, Regionalisation and geographical information databasis of karst areas dates in the Slovakia, co-researcher
RNDr. Alena GESSERT, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Position: university teacher,
research assistent
Adress:

Departement of Physical Geography
Institute of Geography

Faculty of Natural Sciences
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Jesenná 5
040 01 Košice

Slovakia

Room Nr.:  222
Phone Nr.: +421-55-234-2587
   
   CURRICULUM VITAE

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top