Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Membership in professional societies:

Slovak geographical society
Comission for regional level of Geographic Olympiad

Other:

ArcGis and MapInfo software
Co-editor of scientific journal Geographia Cassoviensis
Field-trips and Field-courses organization

BACHELOR LEVEL - (Bc.)

 • Bachelor thesis seminary (Seminár k bakalárskej práci)
 • Comprehensive geographic characteristic of selected wolrd regions (Komplexná geografická charakteristika vybraných regiónov sveta)
 • Regional geography for political scientists (Regionálna geografia pre politológov)
 • Political geography for political scientists (Politická geografia pre politológov)
 • Introduction to geography of world major regions (Základy geografie regiónov sveta)

MASTER LEVEL - (Mgr.)

 • Regional geography, regionalization and taxonomy (Regionálna geografia, regionalizácia a taxonómia)
 • Regional geography of Americas (Regionálna geografia Ameriky)
 • Regional geography of Asia (Regionálna geografia Ázie)
 • Regional geography of Africa and Australia (Regionálna geografia Afriky a Austrálie)
 • Geography of religions (Geografia náboženstiev)
 • Diploma thesis seminary (Diplomový seminár)

 

SUPERVISED THESIS (bachelor - Bc., and master - Mgr.) in Slovak

Krušinská Mária (2015, Mgr.) - Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľstva v okrese Kežmarok
Bertová Jana (2015, Mgr.) - Regionálna typizácia obcí FMR Vranov nad Topľou z hľadiska potenciálu ľudských zdrojov
Kravcová Zuzana (2015, Mgr.) - Starnutie obyvateľstva vo FMR Košice
Pregi Loránt (2015, Mgr.) - Vývoj a strednodobá prognóza vývoja maďarskej národnostnej menšiny vo FMR Lučenec
Gazda Michal (2014, Mgr.) - Komponenty pohybu obyvateľstva a ich vplyv na vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Michalovce
Hrib Marina (2013, Mgr.) - Slovenská národnostná menšina na Dolnej zemi
Jančošek Róbert (2013, Mgr.) - Euroregióny v slovensko-poľskom pohraničí 
Valková Kamila (2013, Mgr.) - Geografická analýza mikroregiónu Makovica so zameraním na možnosti rozvoja územia
 
Shaanika Edward (2016, Bc.) - Demografická analýza pôvodných etníkv Namíbii
Škatuľárová Nikola (2015, Bc.) - Vývoj priestorovej distribúcie nemeckej národnostnej menšiny na východnom Slovensku.
Čurlíková Soňa (2014, Bc.) - Dopady ochorenia AIDS na fungovanie Juhoafrickej republiky
Doláková Dominika (2014, Bc.) - Migrácia obyvateľstva zo Slovenska do Veľkej Británie
Bratková Simona (2014, Bc.) - Religiózna štruktúra obyvateľstva Slovenska a Mikroregiónu pri Slanej
Klimeková Ivana (2014, Bc.) -Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva funkčného mestského regiónu Bardejov
Ferencová Veronika (2013, Bc.) - Zmeny migračných trendov ako indikátor urbánneho vývoja vo funkčnom mestskom regióne Zvolen
Kravcová Zuzana (2013, Bc.) - Zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Košice
Pregi Loránt (2013, Bc.) - Rast a vývoj obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Lučenec 
Lošoncziová Veronika (2013, Bc.) - Dochádzka do zamestnania ako indikátor hospodárskej transformácie vo funkčnom mestskom regióne Košice 
Gazda Michal (2012, Bc.) - Súčasný urbánny vývoj vo funkčnom mestskom regióne Michalovce z aspektu migračných trendov

Research focus

 • urban development at intra-regional and inter-regional spatial scale
 • development of migration and migration trends
 • the role of migration and natural reproduction in spatial redistribution of population
 • changes in population structure
 • demographic and economic aspects of rural and peripheral areas

 

Current projects
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2020-22 KEGA č. 010UPJŠ-4/2020: Geospatial Technologies in Inquiry-Based Geography Learning researcher
 

 

 
Ukončené projekty
2017-19 VEGA č. 1/0395/17: Centripetal and centrifugal processes in the transformation of regional system in Slovakia project leader
2014-17 VEGA č. 1/0473/14: Urban landscape 3-D modelling in multiple scales researcher
2014-15 International Visegrad Fund: Non-agricultural and non-tourism economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries researcher
2014-15 VVGS PF 2014-430: Reproduction and migration as key factors of changes in the population structure of the Košice urban region
project leader
2012-15 IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (OP Vzdelávanie) researcher
2012-14 VEGA 1/1247/12: Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu researcher
2012-13 VVGS PF 2012-3: Urbánny vývoj a migračné trendy vo funkčnom mestskom regióne Košice project leader
2009-11 UK/372/2010: Demografické zmeny vyvolané suburbanizačnými procesmi v zázemí Bratislavy project leader
2009-11 VEGA 1/0181/09: Súčasné procesy redistribúcie obyvateľstva na Slovensku researcher
2009-11 VEGA 1/0454/09: Regionálne disparity v kontexte regionálneho rozvoja: analýza ich vytvárania a zmierňovania researcher

 

Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Position:

Lecturer

Researcher

Secretary of Institute of Geography

Head of Department of Human and Regional Geography

Address:

Department of Human and Regional Geography
Institute of Geography

Faculty of Science
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Jesenná 5
040 01 Košice
Slovakia

Office:  219a
Phone: 00421 55 234 2353
   
   

 

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top