Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Členstvo v profesných organizáciách (aktuálne)

člen výboru UIS a zástupca za SR  (Medzinárodnej speleologickej únie)
člen vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
člen senátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
člen výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti
podpredseda Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV
člen výkonného výboru Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
predseda redakčnej rady časopisu Acta carsologica - Slovenský kras
predseda redakčnej rady časopisu Geographia Cassoviensis
člen redakčnej rady Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti

Študijné pobyty a stáže

1978: Študijná cesta do krasových území Savojských Álp
1979: Študijná cesta do krasových území Vercors a Pyreneje (Francúzsko)
1981: Študiná cesta do krasových území Pyrenejského polostrova
1984: Výskumný pobyt v krasovom území pohoria Biokovo (Juhoslávia)
1995: Študijná cesta do vulkanického pseudokrasu a glaciálneho reliéfu Islandu
2005: Študiná cesta do pseudokrasových území Venezuely
2009: Študijná cesta do delty Rýna v rámci pobytu na Kolínskej univerzite
20010 a 2012: Výskumný pobyt v oblasti epifreatického krasu Mexika (Quintana Roo)
2013: Študijná cesta do národných parkov Coloradskej plošiny (USA)

Iné

Spoluorganizátor mapovacích kurzov a pobytov študentov Kolínskej univerzity na Spiši a v Slovenskom krase
Tvorba speleokartografických programov (ABISSO)

 

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Meteorológia a klimatológia
  • Základy speleológie a kartografie

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Fyzická geografia Slovenskej republiky
  • Fyzická geografia Európy
  • Štruktúra, estetika a dizajn krajiny

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Research focus

  • geomorphology focusing on karst terrain
  • karst hydrography
  • speleology
  • speleocartography
Current projects
Period Project ID and Title úloha
2016-2018 VEGA 1/0474/16: Simulation and dynamic visualization of geospatial processes co-researcher
2012-14 VEGA 1/1251/12: Specifics of geomorphological evolution of the eastern part of the Slovak karst. principal investigator
2013-17 APVV-0176-12: New methods of spatial modeling with laser scanning data and 3-D GIS (SPATIAL3D) co-researcher
2013-15

University research park TECHNICOM for inovative applications with the support of knowledge technologies

co-researcher
Finished projects
2009-11

VEGA 1/0161/09: Morphology and genesis of Pre-Quarternary cave systems in West Carpathians

principal investigator
2007-9 SK-UA- 0017-07: Assesment and cartographic modelling of natural-recreational potential of regions in Ukraine and Slovakia principal investigator
2006-7 SK-UA-00206: Hodnotenie zdrojov a krajinnoestetického potenciálu pre rozvoj ekoturizmu v Karpatskom regióne (vychádzajúceho z možností Košického kraja na Slovensku a Černiveckej oblasti na Ukrajine). principal investigator
2006-8 VEGA 1/3062/06: Regionalizácia a geografická informačná báza dát krasových území na Slovensku principal investigator
2003-5 VEGA 1/0365/03: Prírodná krajina Slovenského krasu a prejavy jej antropogénnej transformácie  zodpovedný  riešiteľ
2000-2 VEGA 1/7396/20:Vývoj reliéfu vo východnej časti Slovenského krasu a priľahlých častiach Volovských vrchov a Košickej kotliny  zodpovedný riešiteľ
1996d3738a761bc5b8fec1aa27b45dec doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ,
mimoriadny profesor
Adresa:

Oddelenie fyzickej geografia
Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice

Miestnosť:  222
Telefón: +421-905-977594
   
   

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top