Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Členstvo v profesných organizáciách

člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
člen Slovenskej geografickej spoločnosti
člen Slovenského výboru Geografickej olympiády
 
 

Študijné pobyty a stáže

 
 
 
 

Iné

operačné systémy: MS WINDOWS
 
 

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Rurálna geografia
  • Geografia poľnoshospodárstva a lesného hospodárstva

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Prognostika a prognózovanie

Aktuálne vedené záverečné práce (Bc., Mgr.)

Zmeny využitia zeme v rôznom type vidieckej krajiny na Slovensku (Bc.)
Demogeografické zmeny kultúrnych znakov vo vybranom type vidieckej krajiny Slovenska (Bc.)
Agroštruktúry vo vybraných regiónoch Slovenska (Bc.)
Záhradkárske osady v Spišskej Novej Vsi a jej zázemi a ich premena (Mgr.)
Ekologické poľnohospodárstvo v severovýchodnej časti Slovenska (Mgr.)
Riadenie vybraných lokálnych samospráv na Slovensku (Mgr.)
Druhy pozemkov právnických a fyzických osôb na Slovensku v roku 1970 a 2010 (Mgr.)

Charakteristika výskumného zamerania

  • rurálna geografia, problematika rozvoja vidieka na Slovensku
  • rôzne aspekty geografie poľnohospodárstva
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Ćíslo a názov projektu úloha
2012-14 VEGA č. 1/1247/12: Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu vedúci projektu
Ukončené projekty
2009-11 VEGA 1/0175/09:  Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska s podporou lokálnej a regionálnej vedúci projektu
2008-10 VEGA 1/0088/08: Súčasný stav a perspektívy vývoja humánno - geografických štruktúr v Košickom kraji  spoluriešiteľ
2006-08 VEGA 1/3063/06 - Formovanie nových sociálno-ekonomických štruktúr v rurálnom a suburbánnom priestore Slovenska  vedúci projektu
2005-07  VEGA 1/2024/05: Osobitosti vývoja a priestorová diferenciácia humánnogeografických štruktúr v regióne Košíc spoluriešiteľ
2003-05 VEGA 1/0008/03: Zmeny agrorurálnych štruktúr na Slovensku v európskom kontexte vedúci projektu
  Prof. RNDr. Peter SPIŠIAK, CSc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ,
profesor
Adresa:

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie
Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice

Miestnosť:  219 a
Telefón: +421-55-234-2352
   
   CURRICULUM VITAE

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top