Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Členstvo v profesných organizáciách

člen Slovenskej geografickej spoločnosti (od roku 2006 do roku 2012)

Študijné pobyty a stáže

2006 - 1 týždňový pobyt na Universität zu Koln, Nemecko

Iné

operačné systémy: MS WINDOWS

Charakteristika výskumného zamerania

 • priestorová a odvetvová štruktúra priemyslu SR
 • aktuálne trendy vo vývoji cestovného ruchu na Slovensku

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Ćíslo a názov projektu úloha
2012-14 VEGA č. 1/1247/12: Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu spoluriešiteľ
Ukončené projekty
2009-11 VEGA č. 1/0175/09: Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska s podporou lokálnej a regionálnej samosprávy zástupca vedúceho projektu
2009-11 KEGA č. 3/7403/09: Príprava nového študijného programu v anglickom jazyku: "Geography of societies in transformation"  spoluriešiteľ
2008-10 INTERREG IIIA HUSKUA/0502/404: Manažment krajiny Medzibodrožia  spoluriešiteľ
2008-10  VEGA č.1/0088/08: Súčasný stav a perspektívy vývoja humánnogeografických štruktúr v Košickom kraji

 vedúci projektu

2006-08 VEGA č. 1/3063/06: Formovanie nových sociálno-ekonomických štruktúr v rurálnom a suburbánnom priestore Slovenska

zástupca   vedúceho projektu

2005-07 VEGA č.1/2024/05: Osobitosti vývoja a priestorová diferenciácia humánnogeografických štruktúr v regióne Košíc

 vedúci projektu

2003-05 VEGA č.1/0365/03: Prírodná krajina Slovenského krasu a prejavy jej antropogénnej transformácie

 spoluriešiteľ

 

 

Mgr. Marián KULLA, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ,
odborný asistent
Adresa:

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie
Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice

Miestnosť:  219 a
Telefón: +421-55-234-2352
   
   CURRICULUM VITAE

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

 • Geografia priemyslu a dopravy
 • Geografia cestovného ruchu a zahraničného obchodu
 • Humánna geografia (výrobná sféra)
 • Humánna geografia (nevýrobná sféra)
 • Humánna geografia Slovenskej republiky
 • Mapovací kurz z humánnej geografie
 • Exkurzia z humánnej geografie

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 • Problémy transformácie hospodárstva SR
 • Komplexná socioekonomická regionalizácia

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Veronika Turiková (2013, Mgr.) - Mliekarenský priemysel na Slovensku
Nikola Nedviďová (2013, Mgr.) - Klastre cestovného ruchu na Slovensku
Adriana Kóšová (2012, Mgr.) - Pasívny cestovný ruch na Slovensku
Veronika Baroniková (2012, Mgr.) - Sklársky priemysel na Slovensku
Adam Sabolčák (2012, Mgr.) - Priestorová diferenciácia maloobchodu v meste Vranov nad Topľou
 
Tatiana Takáčová  (2013, Bc.) - Priestorové rozmiestnenie bioplynových staníc na Slovensku
Jakub Heske (2013, Bc.) - Priemyselné parky Východného Slovenska
Gabriela Stašáková (2013, Bc.) - Technické pamiatky a ich význam pre rozvoj cestovného ruchu na území Košického kraja
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top