Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

BACHELOR DEGREE - (Bc.)

 • Geographic Information Systems
 • Bachelor thesis seminar

MASTER DEGREE - (Mgr.)

 • Spatial analysis and modelling
 • Information systems of a territory
 • Master thesis seminar

Supervised and defended Master and Bachelor thesis (in Slovak)

Ján Molnár (2014, Mgr.) - Vplyv geografických faktorov na výrobu elektrickej energie z fotovoltickej elekrárne v zastavanom území mesta Košice
 Viktória Štefková (2015, Bc.) - Potenciál využívania slnečnej energie pre termálnej aplikácie v zastavanom území a v suburbánnej zóne Košíc
Terézia Dutková (2016, Bc.) - Potenciál využívania slnečnej energie v zastavanom území
Andrej Velebír (2016, Bc.) - Tvorba a aplikácie virtuálnych 3D modelov miest
Peter Murín (2016, Bc.) - Možnosti využitia geopriestorových technológií pri správe obce alebo regiónu

Research focus:

 • geographic information systems as tool for landscape analysis
 • interpolation and geomorphometric analysis, digital terrain modelling
 • soil erosion modelling
 • solar irradiation modelling
 • cultural landscape and its changes
 • renewable resources
 • open-source GIS software development and coding (GRASS GIS)
 
Current projects
Period Project ID and title
Position
2016-20 UrbanHist (grant programu EÚ Horizon 2020 výzva Inovative Training Networks, MSCA-ITN)

co-investigator

2016-18 SURGE: : Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (contract with the European Space Agency) principal investigator
2017-19 VEGA 1/0963/17: Landscape dynamics in high resolution principal investigator deputy
2016-18 VEGA 1/0474/16: Simulation and dynamic visualization of geospatial processes principal investigator
2013-17 APVV-0176-12: New methods of spatial modeling with laser scanning data and 3-D GIS (SPATIAL3D) principal investigator
2013-15

University research park TECHNICOM for inovative applications with the support of knowledge technologies

co-investigator
     
Finished projects
2012-14 VEGA 1/0272/12: Spatial analyses and modelling for 3D GIS principal investigator
2012-14 KEGA 002PU-4/2012: University level text book of Geographic Information Science for geographic study courses principal investigator
2009-12 COST TU0801: Semantic enrichment of 3D city models for sustainable urban development. COST Action TU0801. Projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce ESF-COST European Project (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research).  co-investigator
2009-11 VEGA 1/0355/09: Modelling distribution of solar irradiation in urban areas and the potential of its use principal investigator
2010-11 VEGA 1/0558/10: Protection and exploitation of landscape with regard to land modification for landscape management co-investigator
2007-09 TREN/07/FP6EN/S07.69067/038655: Management and Exploitation of Solar Resource (MESoR). 6th Framework programme of the EU. co-investigator
2007-08 APVV COST-0016-06: Cultural landscape in Slovakia - regionalization, protection and planning principal investigator
2006-08   VEGA 1/3049/06: Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na území Slovenska principal investigator
2004-08 COST A27: Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes (LANDMARKS). Projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce ESF-COST European Project (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research). co-investigator
2004-06 KEGA 3/2266/04: Educational concept and textbook for "Regional development and regional policy for geographers" co-investigator
Citations: Scopus 677, h-index 9, Web of Science 502, h-index 8  
Prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Position: full profesor
Address:

Oddelenie geoinformatiky
Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice

Office room:  225
Telephone: +421-55-234-2591
  Curriculum Vitae (English)

Členstvo v profesných organizáciách

člen Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky (od roku 2011, člen KSSR od roku 1998)
člen Slovenskej geografickej spoločnosti (od roku 1999)
člen redakčnej rady Geografického časopisu (od roku 2007)
člen redakčnej rady Geografických rozhledů (od roku 2009)
člen redakčnej rady GeoComputation - Journal of Computational Aspects of GIScience (od roku 2010)
člen redakčnej rady Kartografických listov (od roku 2011)
člen redakčnej rady Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) (od roku 2012)
člen odborovej komisie doktorandského študijného odboru Geoinformatika VŠB-TU Ostrava, Česká republika
člen odborovej komisie doktorandského študijného odboru Geoinformatika a kartografie Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika

Študijné pobyty a stáže

1992 – 3-mesačný študijný pobyt na University of Hertfordshire, Hatfield, Veľká Británia
1993 – 1-týždnové školenie zamerané na GIS na Dánskej technickej univerzite v Kodani, Dánsko
2002 – 9- mesačný pobyt na North Carolina State University, Raleigh, U.S.A.
2012 - 1-týždňový pobyt na Queen's University Belfast, Veľká Británia

Iné

Programovacie jazyky: C, Fortran, Basic
Operačné systémy: MS Windows, LINUX, UNIX
GIS a príbuzný softvér: GRASS GIS, ArcView GIS 3.x, ArcGIS Desktop 10.x (ArcInfo), MapInfo Professional, Microstation, Vis5D

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top