BACHELOR DEGREE - (Bc.)

 • Geographic Information Systems
 • Bachelor thesis seminar

MASTER DEGREE - (Mgr.)

 • Spatial analysis and modelling
 • Information systems of a territory
 • Master thesis seminar

Supervised and defended Master and Bachelor thesis (in Slovak)

Ján Molnár (2014, Mgr.) - Vplyv geografických faktorov na výrobu elektrickej energie z fotovoltickej elekrárne v zastavanom území mesta Košice
 Viktória Štefková (2015, Bc.) - Potenciál využívania slnečnej energie pre termálnej aplikácie v zastavanom území a v suburbánnej zóne Košíc
Terézia Dutková (2016, Bc.) - Potenciál využívania slnečnej energie v zastavanom území
Andrej Velebír (2016, Bc.) - Tvorba a aplikácie virtuálnych 3D modelov miest
Peter Murín (2016, Bc.) - Možnosti využitia geopriestorových technológií pri správe obce alebo regiónu

Research focus:

 • geographic information systems as tool for landscape analysis
 • interpolation and geomorphometric analysis, digital terrain modelling
 • soil erosion modelling
 • solar irradiation modelling
 • cultural landscape and its changes
 • renewable resources
 • open-source GIS software development and coding (GRASS GIS)
 
Current projects
Period Project ID and title
Position
2016-20 UrbanHist (grant programu EÚ Horizon 2020 výzva Inovative Training Networks, MSCA-ITN)

co-investigator

2016-18 SURGE: : Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (contract with the European Space Agency) principal investigator
2017-19 VEGA 1/0963/17: Landscape dynamics in high resolution principal investigator deputy
2016-18 VEGA 1/0474/16: Simulation and dynamic visualization of geospatial processes principal investigator
2013-17 APVV-0176-12: New methods of spatial modeling with laser scanning data and 3-D GIS (SPATIAL3D) principal investigator
2013-15

University research park TECHNICOM for inovative applications with the support of knowledge technologies

co-investigator
     
Finished projects
2012-14 VEGA 1/0272/12: Spatial analyses and modelling for 3D GIS principal investigator
2012-14 KEGA 002PU-4/2012: University level text book of Geographic Information Science for geographic study courses principal investigator
2009-12 COST TU0801: Semantic enrichment of 3D city models for sustainable urban development. COST Action TU0801. Projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce ESF-COST European Project (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research).  co-investigator
2009-11 VEGA 1/0355/09: Modelling distribution of solar irradiation in urban areas and the potential of its use principal investigator
2010-11 VEGA 1/0558/10: Protection and exploitation of landscape with regard to land modification for landscape management co-investigator
2007-09 TREN/07/FP6EN/S07.69067/038655: Management and Exploitation of Solar Resource (MESoR). 6th Framework programme of the EU. co-investigator
2007-08 APVV COST-0016-06: Cultural landscape in Slovakia - regionalization, protection and planning principal investigator
2006-08   VEGA 1/3049/06: Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na území Slovenska principal investigator
2004-08 COST A27: Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes (LANDMARKS). Projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce ESF-COST European Project (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research). co-investigator
2004-06 KEGA 3/2266/04: Educational concept and textbook for "Regional development and regional policy for geographers" co-investigator
Prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Position: full profesor
Address:

Oddelenie geoinformatiky
Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice

Office room:  225
Telephone: +421-55-234-2591
  Curriculum Vitae (English)
Citations: Scopus 677, h-index 9, Web of Science 502, h-index 8  

Contact

Institute of Geography

Faculty of Science

UPJŠ  in Košice

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

see on map

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

 icon-f-upjs256px-Youtube icon.svg

Calendar

August 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuality

No events
Go to top