Ďalšia úspešne zvládnutá dizertačná skúška

Srdečne blahozeláme kolegovi Jánovi Bónovi, ktorý úspešne zvládol dizertačnú skúšku aj s obhajobou písomnej práce k dizertačnej skúške.

minimovka Bona