Edičná činnosť

Geographia Cassoviensis Journal (indexovaný v databáze Scopus, od roku 2016)

Zástupca hlavného editora

Členstvo v profesných organizáciách

člen International Association of Mathematical Geology (od roku 2013)
člen International Society for Geomorphometry (od roku 2015)
člen British Society for Geomorphology (od roku 2006)
člen Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky (od roku 2012)

Zahraničné prednáškové pobyty

2014 pozvaný lektor letnej školy Using GIS in Tectonic Geology pre študentov magisterského stupňa medzinárodného študijného programu Petroleum Geology, China University of Petroleum University Beijing (30 vyučovacích hodín v jednom týždni).

Študijné pobyty a stáže

2015 školenie pre diaľkový prieskum Zeme laserovým skenovaním pozemným skenerom RIEGL VZ-1000 a bezpilotným leteckým systémom Scout B1-100, Luzern, Švajčiarsko (10 dní)
2015 ERASMUS, job shadowing, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queen's University, Belfast, Spoj. kráľovstvo (1 týždeň)
2014 ERASMUS učiteľská mobilita, Environment Institute, Universitat de Girona, Girona, Španielsko (týždeň)
2014 pozvaný lektor letnej školy Using GIS in Tectonic Geology, China University of Petroleum University Beijing (2 týždne)
2014 ERASMUS učiteľská mobilita, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queen's University, Belfast, Spoj. kráľovstvo (1 týždeň)
2013 ERASMUS učiteľská mobilita, Geographisches Institut, Universität zu Köln, Nemecko (týždeň)
2012 ERASMUS učiteľská mobilita, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queen's University, Belfast, Spoj. kráľovstvo (1 týždeň)
2010 ERASMUS učiteľská mobilita, Geographisches Institut, Universität zu Köln, Nemecko (týždeň)
2007 študijný pobyt, Centre for Computational Geostatistics, University of Alberta, Edmonton, Kanada (3 týždne)
2005-08  doktorandské štúdium, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queen's University, Belfast, Spoj. kráľovstvo

Ocenenia

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach za vedeckovýskumnú činnosť v roku 2016

 Zaujímave odkazy

.pod lampou: Katastrofa našej vedy  
Nočná pyramída s prof. Jozefom Minárom (UK Bratislava)  

Researcher ID

ORCID ID

Google Scholar

Charakteristika výskumného zamerania

  • priestorové modelovanie a analýzy v geomorfológii
  • digitálne modelovanie terénu a súvisiacich javov (erózia, oslnenie, povrchový tok)
  • mapovanie krajiny metódami diaľakového prieskumu Zeme (najmä laserovým skenovaním)
  • hodnotenie kvality digitálnych modelov terénu
  • viacmierkové priestorové analýzy v geografii
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2017-19 VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení zodpovedný riešiteľ
2016-18 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (kontrakt s Európskou vesmírnou agentúrou) spoluriešiteľ
2016-19 APVV-15-0054: Fyzikálne založená segmentácia georeliéfu a jej geovedné  aplikácie zodpovedný riešiteľ za UPJŠ
2016-18 VEGA 1/0474/16: Simulácia a dynamická vizualizácia geopriestorových procesov zástupca zodpovedného riešiteľa
2016-17 APVV SK-CN-2015-0030: Porovnávacia  štúdia  kolobehu  uhlíka  a jeho  rezerv v kontexte  ekologickej obnovy  krajiny v podmienkach subtropických  oblastí  Číny  a miernych klimatických  oblastí  Slovenska spoluriešiteľ
2013-16 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) spoluriešiteľ

 

Ukončené projekty
 Obdobie  Číslo a názov projektu  Úloha
2014-16

VEGA č. 1/0473/14: Dynamické 3-D modelovanie urbanizovanej krajiny v rôznych rozlišovacích úrovniach

spoluriešiteľ
2013-2015

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/0272/12: Priestorové analýzy a modelovanie pre 3D GIS spoluriešiteľ
2012-14 KEGA č. 002PU-4/2012: Vysokoškolská učebnica geoinformatiky pre geografické študijné odbory spoluriešiteľ
2012-13 VVGS UPJŠ 63/12-13: Detailné modelovanie reliéfu krasovej krajiny pomocou priestorovo distribuovaných bodových údajov získaných leteckým laserovým skenovaním hlavný riešiteľ
2009-11 VEGA 1/0161/09: Morfológia a genéza predkvartérnych jaskynných systémov Západných Karpát  spoluriešiteľ
2011 VVGS PF 37/2011/G Mapovanie zosuvov na západnom svahu masívu Heringeš v Košiciach (PDF poster) hlavný riešiteľ
2010 VVGS PF UPJŠ 39/2010/G Využitie lokálnych metód priestorovej analýzy pre hodnotenie výškovej chyby digitálnych modelov reliéfu vysokého rozlíšenia založených na údajoch leteckého diaľkového prieskumu Zeme hlavný riešiteľ

PREDMETY VYUČOVANÉ V ROKU 2016/17

BAKALÁRSKY STUPEŇ

  • Geografické informačné systémy
  • Seminár z geoinformatiky

MAGISTERSKÝ STUPEŇ

  • Metódy diaľkového prieskumu Zeme
  • Špeciálny seminár z geoinformatiky

VEDENÉ ZÁVEREČNÉ PRÁCE

MAGISTERSKÉ

BAKALÁRSKE

 

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Go to top