Výskum klimatickej zmeny a prehrievania miest na Ústave geografie

Prebiehajúca klimatická zmena prináša aj zmeny klímy v zastavaných územiach, vrátane väčších či menších miest na Slovensku. Prejavuje sa aj tvorbou mestských tepelných ostrovov (anglicky urban heat islands, UHI). Najmä počas horúcich letných dní dochádza k výraznému prehrievaniu mesta v porovnaní s okolitou krajinou, čo zhoršuje životné podmienky obyvateľov miest. Preto je potrebné hľadať efektívne spôsoby a nástroje ako prehrievanie povrchu miest identifikovať a eliminovať, teda vyrovnať sa s ich vplyvom na obyvateľov a ich zdravie. 

Výskum na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pod vedením prof. Jaroslava Hofierku preukázal, že kombináciou metód diaľkového prieskumu Zeme a nástrojov modelovania v geografických informačných systémoch je možné s vysokou mierou presnosti určiť teplotu rôznych povrchov v meste a teda určiť aj ich vplyv na tvorbu mestských tepelných ostrovov. Zároveň pomocou nich môžeme navrhovať opatrenia na zníženie týchto negatívnych efektov klimatickej zmeny.

klimatickazmena

Obr. 1: Vplyv krajinnej pokrývky v okolí mesta Košice na teplotu povrchu, ktorá bola vypočítaná z termálnych dát družice LANDSAT. Povrch v zastavaných zónach má vyššiu teplotu ako v krajine so zeleňou. Zdroj: Onačillová & Gallay (2018)

 

klimatickazmena1

Obr. 2: Porovnanie teploty povrchu centrálnej časti mesta Košice nasnímanej z družice LANDSAT 8 a určenej na základe vypočítanej slnečnej energie, ktorá dopadne na povrch krajiny a je prepočítaná na teplotu povrchu zohľadňujúc termálne vlastnosti materiálov v krajine. Detail vpravo ukazuje severnú časť Moyzesovej ulice s okolím basketbalovej haly. Teplota je zobrazená v kelvinoch (273 K = 0 °C). Zdroj: Hofierka et al. (2020a)

 

klimatickazmena2

 

Obr. 3: Základným vstupom pre fyzikálny výpočet teploty povrchu je 3D model mesta a vlastnosti krajinnej pokrývky. Potom je možné pre bezoblačný deň vypočítať teplotu povrchu v ľubovoľnom okamihu počas dňa. Zdroj: Hofierka et al. (2020b)

Viac informácii nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.