Úspešná konferencia GeoKARTO 2020

V dňoch 10. – 11. septembra 2020 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila konferencia GeoKARTO 2020. Konferenciu organizuje Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s významnými akademickými pracoviskami na Slovensku každé 2 roky. V tomto roku sa organizácie zhostilo naše domovské pracovisko – Ústav geografie.

Konferencie sa zúčastnilo 78 účastníkov prevažne zo Slovenska z 18 pracovísk (8 akademických pracovísk, 6 firiem a 4 štátne a samosprávne organizácie). Počas 13 rokovacích hodín odznelo 36 prednášok rozdelených v 8 tematických sekciách, navyše v posterovej sekcii bolo ďalších 5 prezentácií.

Doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. za organizátorov konferencie na záver poďakoval všetkým účastníkom za solídnu vedeckú úroveň príspevkov a konštruktívnu diskusiu, moderátorom sekcií za precízny časový manažment a riadenie diskusie v sekciách, všetkým účastníkom za disciplinovanosť pri dodržiavaní protiepidemických opatrení, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach za podporu pri organizovaní konferencie a Výkonnému výboru Kartografickej spoločnosti SR a jej predsedovi Ing. Róbertovi Fencíkovi, PhD. za pomoc pri organizácii konferencie.

V zákulisí sa už počas spoločenského večera diskutovalo o organizovaní ďalšieho ročníka GeoKARTO 2022, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční na jednom z bratislavských pracovísk.

20200910 090110

IMG 20200910 091244

IMG 20200910 095053

20200910 134102

IMG 20200910 105635