Úvodné sústredenie pre študentov 1. ročníka geografie

V dňoch 2. – 4. septembra 2020 sa pre študentov 1. ročníka geografie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo úvodné sústredenie, ktoré sa tento rok konalo v hoteli Javorna v obci Drienica pri Sabinove. Počas úvodného dňa prodekan pre vzdelávanie, doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., oboznámil študentov so základnými informáciami organizácie vysokoškolského štúdia na našej fakulte. Následne predstavili svoju činnosť zástupcovia Študentskej rady PF UPJŠ s nádejou na získanie nových členov do svojej organizácie. Vo večerných hodinách absolvovali študenti besedu o štúdiu s Dr. Kullom a Mgr. Šašak prvákom predstavil webovú stránku a sociálne siete Ústavu geografie (ÚGE), podujatia a spoločenské akcie organizované na pôde UPJŠ. V rámci druhého dňa sústredenia študenti za prajného počasia absolvovali túru na jeden z najvyšších vrcholov pohoria Čergov – Lysú (1068 m n. m). Mgr. Ján Šašak predstavil študentom mapovacie prístroje, ktoré najčastejšie využívame na našom pracovisku. Vo svojej prednáške sa zameral na nové trendy v mapovaní krajiny, uviedol aké metódy mapovania a aké zariadenia sa v súčasnosti používajú a aké dáta nimi možno získať. Úspech mala aj prednáška Dr. Csachovej o zážitkoch z cestovania po pomerne exotickej krajine – Uzbekistan. Počas večerného programu študenti preukázali svoje vedomosti a zručnosti v rôznych aktivitách. Oficiálny program sústredenia uzavrela prednáška Dr. Kullu o realizovaných zahraničných exkurziách, konkrétne v regióne Západný Balkán.

Našim čerstvým prvákom prajeme príjemný zvyšok prázdnin, načerpanie síl k úspešnému štartu v novom prostredí a v neposlednom rade veľa zdaru na našej škole.

SUS1

Beseda o zásadách štúdia na ÚGE s Dr. Kullom

 

SUS2

Za pekného počasia sme podnikli prechádzku na vrchol Lysá (1068 m n. m.) v pohorí Čergov

 

SUS3

Účastníci sústredenia po úspešnom zdolaní vrcholu Lysá

 

SUS4

Východne od vrcholu Lysej sa nachádza zaujímavé miesto, ktoré sme nemohli obísť – Oltár kameň. Ide o pieskovcový blok so zaujímavou doskovitou vrstevnatosťou, ktorý sa počas tektonických procesov dostal nad úroveň okolitého povrchu. Miesto je starobylým pamätníkom histórie, svedectvom kultových zvykov našich predkov a v minulosti bolo útočiskom prenasledovaných pre svoje náboženské presvedčenie. Od roku 2001 na tomto mieste stojí kaplnka.

 

SUS5 

Pozitívnu odozvu medzi začínajúcimi študentmi mala aj prednáška Dr. Csachovej o zážitkoch z cesty po Uzbekistane