Praktikum z topografického mapovania

 

V dňoch 1. až 3. júla 2020 sa uskutočnilo Praktikum z topografického mapovania. Ide o povinný predmet pre študentov 1. ročníka v rámci študijného programu geografia, ktorý odborne zastrešujú doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. a Mgr. Jozef Šupinský. Tento rok praktikum prebiehalo v lokalite Malá Vieska pri pútnickom kostole Narodenia Panny Márie, v katastri obci Družstevná pri Hornáde, ktorá leží asi 10 km severne od Košíc. Kostol s cintorínom je umiestnený na malom vŕšku, ku ktorému z hlavnej cestnej komunikácie vedie obslužná cesta. Zaujímavosťou lokality je, že v kostole je umiestená kópia zázračnej póčskej ikony. Od konca 18. storočia až po dnes sa na tomto miesto zhromažďujú počas odpustovej slávnosti začiatkom septembra pútnici zo širokého okolia. Vedľa kostola je cintorín a od severovýchodu až po juhovýchod areál kostola s cintorínom obopína lom, v ktorom sa ťažil dolomit. Dnes je už lom mimo prevádzky.

topopraktikum2020b

Na obrázku (v strede) je Kostol Narodenia Panny Márie v Malej Vieske, v popredí je železničný ťah Košice - Kysak - Žilina - Bratislava, cesta medzi obcami Trebejov a Družstevná pri Hornáde, cintorín (v pravo) a lom (v pozadí).

Táto zaujímavá lokalita s pestrosťou krajinných prvkov poskytla výborné možnosti pre realizáciu pozemných metód zberu geopriestorových dát. Študenti sa počas praktika z topografického mapovania oboznámili s dvoma základnými geodetickými metódami - tachymetriou a GNSS.

 

topopraktikum2020a

Študenti vykonávajúci meranie, výsledkom ktorého je vytýčenie pôdorysu Kostola Narodenia Panny Márie v Malej Vieske.

Študenti pracovali v dvoch skupinách a mali viacero úloh. Jednou z nich bolo zaznamenať pôdorys kostola pomocou tachymetrie a vyhotoviť jeho plán.

 topopraktikum2020c