Ústav geografie na podujatí Podzimní Olomouc 2019

Na Katedre geoinformatiky Prírodovedeckej fakutly Univerzity Palackého v Olomouci sa konalo už tradičné podujatie Jesenný Olomouc 2019. Ide o týždený program plný prednášok, worshopov a hostí z akademickej sféry i praxe. Sme veľmi radi, že na tomto podujatí mal zastúpenie aj Ústav geografie. Reprezentoval ho Mgr. Ján Šašak s prednáškou Modelovanie dynamiky mikroreliéfu s použitím pozemného laserového skenovania. V rámci nej poslucháčov oboznámil so súčasnými možnosťami mapovania terénu a priblížil metódu laserového skenovania. Na príklade lokality Vavrišovo vysvetlil princíp zberu a spracovania TLS dát, možnosti, ako z nich efektívne odvodiť digitálne modely reliéfu na vysokej úrovni detailu. Súčasťou prednášky bola tiež ukážka modelovania a vizualizovania reliéfu.

POOL JS