Správa z exkurzie k predmetu Krajina vo štvrtohorách 2019

V rámci predmetu Krajina vo štvrtohorách sa pod vedením Dr. Bónovej a Ing. Bónu aj tento rok uskutočnila jednodňová exkurzia, v rámci ktorej študenti navštívili známe lokality výskytu travertínov a penovcov na východnom Slovensku.

Pozrite si Správu z exkuzrie doplnenú o fotodokumentáciu a poučte sa spolu s účastníkmi.

2019exkurzia Qv img

Obr. 1: Torzo travertínovej kopy Hrádok v Gánovciach