Prihlasovanie na témy bakalárskych prác na akademický rok 2018/2019

 

V pondelok 26. 2. 2018 začína prvé kolo výberu tém bakalárskych prác na akademický rok 2018/2019. Bližšie informácie o postupe a samotných témach nájdete už teraz v sekcii Bakalárske štúdium.

Zároveň dávame do pozornosti aktuálne pokyny k odovzdávaniu bakalárskych a diplomových prác v aktuálnom akademickom roku 2017/2018.