Deň otvorených dverí na Ústave geografie

Dňa 8. 2. 2018 sa na pôde Ústavu geografie uskutočnil Deň otvorených dverí. Pracovníci Ústavu geografie si pripravili pre záujemcov o štúdium geografie bohatý celodenný program pozostávajúci zo série odborných prednášok, prezentácie exkurzií a prehliadky laboratórií. V rámci podujatia Alumni Space – úspešní absolventi si na štúdium geografie zaspomínal náš absolvent RNDr. Peter Bandura, PhD.

DOD18a

 

DOD18bb

 

DOD18cc