Návšteva kolegov z IRCK v Číne

V termíne od 4. do 13. septembra 2017 naše pracovisko hostilo kolegov z Ústavu pre výskum krasu v Guiline, ktorí nás navštívili v rámci bilaterálneho čínsko-slovenského projektu „Comparative study on the karst carbon cycle and carbon sink coupling with the ecological rehabilitation under China subtropic and Slovakia temperate zones“. Vedúcou projektu za slovenskú stranu je Dr. Alena Gessert.

Odborný program počas ich návštevy zabezpečovali Dr. Alena Gessert a doc. Zdenko Hochmuth. Počas neho navštívili oblasti Slovenského krasu, krasových oblasti Liptovskej kotliny a Demänovskej doliny. Počas nabitého programu Dr. Cao, Dr. Zhu a Mgr. Bing vykonali odbery vzoriek pôdy a analýzy vody spolu na 28 lokalitách. Počas oficiálnej návštevy Ústavu geografie boli prijatí prof. Hofierkom ako riaditeľom ústavu a GIS vybavenie im predstavili Dr. Kaňuk a doc. Gallay.

Spolupráca medzi nami bude naďalej pokračovať a počas nášho spoločného programu sme začali plánovať nasledujúci vedecký projekt.

PRC1

Obr. 1: Alena Gessert a kolegovia z IRCK v Guiline

 

PRC2

Obr. 2: Odoberanie pôdnych vzoriek

 

PRC3

Obr. 3: meranie chemizmu na krasovom vodnom toku