Alena Gessert generálnym sekretárom Európskej speleologickej spoločnosti


Na Valnom zhromaždení Európskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo 17.9.2017 v belgickom Ferriéres, bola na pozíciu generálneho sekretára na obdobie 4 rokov jednomyslene zvolená Dr. Alena Gessert z Ústavu geografie UPJŠ v Košiciach.

Európska speleologická spoločnosť so sídlom v Luxemburgu združuje národné jaskyniarske spoločnosti 33 európskych štátov od roku 1990 a je oficiálnym partnerom Medzinárodnej speleologickej spoločnosti (UIS). Organizácia podporuje športovú aj vedeckú speleológiu vo všetkých jej formách, organizuje všetky aktivity a štruktúry, ktoré sú dôležité na naplnenie týchto cieľov (pracovné skupiny, stretnutia, konferencie 1x ročne).

speleo.jpg
Členovia FSE Bureau – zľava Jean-Claude Thies (Luxembursko) – prezident ECPC komisie, Ernest Geyer (Rakúsko) – vicetreasurer, Antonya Vlaykova (Bulharsko) – prezidentka Cave Rescue komisie, Ged Campion (Veľká Británia) – prezident FSE, Mladen Garašič (Chorvátsko) – Viceprezident FSE, Michael Laumanns (Nemecko) – vicesekretár, Alena Gessert (Slovensko) – generálny sekretár, Henk Goutiér (Holandsko) - treasurer
 

Dr. Alena Gessert je dlhoročnou jaskyniarkou v rámci Speleoklubu UPJŠ v Košicach, realizuje geomorfologický a geochemický výskum jaskýň a povrchového krasu najmä v Slovenskom krase ale aj v zahraničí (Mexiko, Nemecko, Maďarsko, Čína).  V súčasnosti vedie bilaterálny projekt APVV SK-CN s partnerským pracoviskom v Guilline, Čína. Výsledky výskumu publikuje v odborných vedeckých časopisoch a tiež vedu popularizuje formou prednášok, napr. Iné cesty.

Zvolenie do pozície generálneho sekretára je prejavom medzinárodného uzania komunitou európskych speleológov a ku tomuto úspechu Alenke srdečne blahoželáme.