Bezpilotnou helikoptérou sme mapovali alpské svahy v Rakúsku

 fig_hill_view.jpg

Strmé svahy medzi dedinkami  Düns a Dünserberg v západnom Rakúsku (Voralbergsko) podliehajú zosúvaniu. Popri bohatých zrážkach sú hlavnou príčinou svahových deformácií najmä flyšové horniny, ktoré v tejto časti Východných Álp vystupujú na porvch budujúc svahy s extrémnym sklonom (okolo 30°). Zosúvanie sa prejavuje na miestnom lese rôznym náklonom stromov, zápojom ich korún a deformáciou kmeňov stromov rastúcich na skĺzajúcom sa substráte.

01.jpg

Svahové procesy ohrozujúce les a domovy miestnych obyvateľov dlhodobo skúmajú kolegovia z Katedry geodézie a geoinformatiky Technickej univerzity vo Viedni a geografi z Viedenskej univerzity v rámci projektu BIOSLIDE. Pre predpovedanie zosuvov v tejto lokalite ale aj v širšom území údolia Walgau je pre nich dôležité poznať podrobnú 3D geometrickú štruktúru stromov ako aj terénu pod ním. Zaujal ich preto príspevok na kongrese ISPRS v Prahe, v ktorom sme v júli 2016 predstavili integráciu lidaru a hyperspektrálnej kamery v rámci bezpilotného leteckého systému Scout B1-100. Kolegovia výskumnej skupiny fotogrametrie z TU Wien nám preto vyslovili ponuku spolupracovať s nimi a naším lidarom oskenovať les a svahy pri Dunserbergu vo vysokom rozlíšení.

preperava.jpg

 Po roku od stretnutia v Prahe nastali vhodné okolnosti pre realizáciu leteckej misie v rámci prebiehajúceho projektu APVV-15-0054 (SEGMENT), ktorý riešime spoločne s tímom prof. Minára na Univerzite Komenského v Bratislave. Dňa 30. mája 2017 sme v spolupráci s výrobcom systému f.Aeroscout, Hochschule Luzern a TU Wien zmapovali vyše 75 hektárov územia. Bezpilotný vrtulník Scout B1-100 s laserovým skenerom Riegl VUX-1 z výšky 100 metrov nad terénom za 45 minút letu zaznamenal 13 GB dát, ktoré zahŕňajú mračno 3D bodov s vysokou priestorovou hustotou 450 bodov/m2. Napriek silnému vetru je dosiahnutá presnosť merania na úrovni niekoľkých milimetrov vďaka sofistikovanému spracovaniu DGPS a GPS/INS dát. Pre validačné a doplnkové účely sme využili aj náš pozemný skener Riegl VZ-1000 a bezpilotnú kvadrokoptéru DJI Phantom 4.

ALS_1.jpg
 3_foto.jpg
ortofoto_uavdji.jpg

 Získané dáta spoločne s TU Wien využijeme pre 3D modelovanie jednotlivých stromov ich rastu, výpočet parametrov lesa ako aj parametrov georeliéfu vo vysokom rozlíšení. Spracovanie dát ešte stále prebieha a výsledok bude vyzerať podobne ako na nasledujúcom obrázku.

lidar_results.jpg

Za Ústav geografie PF UPJŠ sa akcie zúčastnili Michal Gallay, Ján Kaňuk a Eduard Dvorný, za firmu Aeroscout a Hoschule Luzern to boli Beneditkt Imbach a Carlo Zgraggen. Di Wang a Martin Weiser zastupovali Department of Geodesy and Geoinformation, TU Wien.

vsetci.jpg

 Realizovaná akcia potvrdila benefity bezpilotného mapovania krajiny. Tie sú predovšetkým v ultradetailnom mapovaní územia, ktoré nie je možné pre nízke letové výšky a extrémnu morfológiu terénu vykonať pilotovanými leteckými systémami. Zároveň misia preukázala reálny potenciál nášho pracoviska pre medzinárodnú spoluprácu v riešení aktuálnych vedeckých problémov. Získané 3D údaje využijeme v riešení výskumných úloh v rámci projekt APVV-15-0054 a pripríprave budúcich projektov so zúčastenými partnermi.upjs_team.jpg

 
Tím UPJŠ: zľava Michal Gallay, Eduard Dvorný a Ján Kaňuk.