Celoslovenské kolo Geografickej olympiády pre základné školy

V dňoch 19. - 20. mája 2017 privítame na pôde Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach najúspešnejších riešiteľov Geografickej olympiády zo všetkých krajov Slovenska na celoslovenskom kole Geografickej olympiády.

Pre súťažiacich je okrem samotnej súťaže pripravená terénna exkurzia do okolia Košíc a vychádzka do centra mesta. Očakávaný počet účastníkov je 32 žiakov.