Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili Študentskej vedeckej konferencie 2017 a blahoželáme umiestným na 1., 2.a 3. mieste!

 

Sekcia Geografia

1.miesto

Miloš Čupka, BGmu, 2.r.
Invázne rastlinné spoločenstvá v Pieninskom národnom parku
ved. učiteľ: doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.

2.miesto

Richard Bělohlávek, AjGm, 2.r.
Atlas of the local landscape. Educational tool in teaching of the regional geography at secondary school. Case study of Turiec basin.
ved. učiteľ: RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

3.miesto

Zoltán Janošik, GGIm, 2.r.
Vplyv zahraničných investícií na priemysel Slovenska
ved. učiteľ: Mgr. Marián Kulla, PhD.

Miriama Krchová, GOb, 1.r.
Mikroklíma Silickej Ľadnice
ved. učiteľ: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

Zoltán Janošik, GGIm, 2.r.
Vplyv zahraničných investícií na priemysel Slovenska
ved. učiteľ: Mhr. Marián Kulla, PhD.

Zuzana Mihaľová, AjGm, 2.r.
Use of different forms of texts in reading comprehension in teaching geography
ved. učiteľ: RNDr. Stela Csachová, PhD.

Jana Čopiaková, MGmu
Využitie a zmeny krajiny juhozápadnej časti Silickej planiny od polovice 20.storočia
ved. uciteľ: RNDr. Alena Gessert, PhD.

Ľuboš Juhár, GGIm, 1.r.
Dochádzka do jadier funkčných mestských regiónov Košice a Bratislava z obvodov týchto regiónov v rokoch 2001 a 2011 a ich porovnanie
ved. učiteľ: Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

Patrícia Jaššeková, AjGm, 2.r.
Návrh komplexných úloh z geografie pre gymnáziá
ved. učiteľ: RNDr. Stela Csachová, PhD.

Sekcia Geoinformatika

1. miesto

Katarína Onačillová, GGIm, 2.r.
Analýza vplyvu vegetácie na mestský tepelný ostrov košíc  na základe snímok z družíc landsat
ved. učiteľ: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

2. miesto

Matúš Vasiľ,  NjGm, 2.r.
Banskomeračská dokumentácia a sledovanie objemových zmien pomocou využitia UAV leteckej fotogrametrie
ved. učiteľ: RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

3. miesto

Anna Péliová, GOb, 3.r.
Interaktívna vizualizácia virtuálnych 3D modelov vybraných typov reliéfu prostredníctvom webového rozhrania
ved. učiteľ: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

Bc. Michal Lacko, GGIm, 2.r.
Paralelizácia modulov r.sun a r.sim.water geografického informačného systému GRASS pomocou knižnice OpenNP
ved. učiteľ: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Bc. Peter Štec, GGIm, 2.r.
Interpolácia v trojrozmernej reprezentácii priestoru a tvorba časovej rady, vyjadrujúcej zmenu teploty vzduchu v Silickej ľadnici
ved. učiteľ: RNDr. Ján Kaňuk, PhD.