Časopis Geographia Cassoviensis zaradený v databáze SCOPUS

Po zaradení do databázy ERIH PLUS - European Reference Index for Humanities and Social Sciences, zaznamenal časopis Geographia Cassoviensis ďalší, azda ešte významnejší úspech. Hodnotiaca rada (Content Selection & Advisory Board) dňa 15. 12. 2016 schvália zaradenie časopisu do databázy SCOPUS. V krátkom čase tak ide o opätovné ocenenie dlhoročnej snahy redakcie časopisu Geographia Cassoviensis o čo najvyššiu obsahovú i vydavateľskú úroveň. V oblasti geografie pritom ide len o druhý časopis na Slovensku, ktorý je v tejto databáze zaradený.