Udalosť: Začali sme spoluprácu s tureckou Univerzitou Kocaeli
Dátum: 19. 5. 2016
Miesto: Izmit, Turecko

 

Popis:

Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach na jeseň v roku 2015 podpísal zmluvu s Kocaeli Univerzitou sídliacou v meste Izmit v Turecku. Mesto leží na pobreží Marmarského mora a od Istanbulu je vzdialené asi 160 km na východ. V súčasnosti je to moderné mesto, ktoré patrí medzi dôležité priemyselné oblasti Turecka. Clipboard05.jpg

 

Koceali univerzita patrí medzi novšie univerzity v Turecku. Vznikla v roku 1992 a od roku 2004 sídli v novovybudovanom modernom univerzitnom centre nachádzajúcom sa na vrchu Arslanbey nad mestom Izmit, odkiaľ je pôsobivý výhľad na záliv Marmarského mora. Na univerzite je 6 fakúlt. Našu spoluprácu sme rozbehli s Inštitútom geodézie a kartografie Technickej fakulty (Faculty of Engineering).

Vedecko-výskumné zameranie pracoviska je hlavne v oblasti spracovania dát z radarovej interferometrie, pomocou ktorej kolegovia z partnerského pracoviska skúmajú pohyby a deformácie povrchu v lokalitách s vysokou hladinou podzemnej vody. Pri monitorovaní týchto procesov využívajú aj klasické geodetické metódy pozemného zberu údajov. Druhou oblasťou výskumu je klasická digitálna fotogrametria, blízka digitálna automatická fotogrametria pomocou bezpilotných leteckých zariadení a oblasť geografických informačných systémov.

 

Clipboard01.jpg

 

V dňoch 9. až 13. mája 2016 navštívili Kocaeli univerzitu v Izmite naši kolegovia, prof. Sedlák a Dr. Kaňuk, aby predstavili naše pracovisko, jeho vedecko-výskumné zameranie ako aj možnosti štúdia pre študentov partnerského pracoviska na Ústave geografie PF UPJŠ v Košiciach.

Počas pobytu absolvovali viacero stretnutí. Na partnerskom pracovisku privítal našich kolegov doc. Aydin Ustun, ktorý ich sprevádzal počas celého pracovného pobytu. Spolupráca s Kocaeli vznikla práve na základe osobného kontaktu s doc. Ustunom v rámci stretnutí európskeho výskumného projektu COST SUBURBAN, ktorého riešiteľom je aj Ústav geografie. Medzi dôležité stretnutia patrila diskusia s doc. Anrzu Erener, riaditeľkou Inštitútu geodézie a kartografie. S poločne diskutovali o možnostiach spolupráce vo vedecko-výskumnej oblasti, možnostiach štúdia na PF UPJŠ v Košiciach, ako aj o vedecko-výskumného hodnotenia pracovísk v Turecku a spôsobe prideľovania vedecko-výskumných grantov. Pani riaditeľka prejavila záujem o vysielaní tureckých študentov na náš ústav v rámci programu Erasmus+.

Počas pracovného pobytu boli prednesené viaceré prednášky, ktoré sa týkali projektov riešených na Ústave geografie. Prof. Sedlák predniesol prednášku na tému "Monitorovanie vplyvov banského podolovania na deformácie reliéfu v lokalite Košice Bankov". Dr. Kaňuk prednášal o laserovom skenovaní, integrácii dát pozemného a leteckého laserového skenovania, tvorbe 3D modelov a morfometrických analýzach trojdimenzionálnych povrchov. Obe prednášky vyvolali zaujímavú diskusiu, v ktorej študenti prejavili záujem o možnosť štúdia na našej univerzite.

 

Clipboard02.jpg

 

Počas pobytu v meste Izmit sa naši kolegovia zúčastnili odbornej exkurzie po meste v sprievode doc. Ustuna. Navštívili priemyselnú a obchodnú zónu, ako aj historické centrum mesta s rôznymi typmi budov rezidenčnej zástavby. Počas odbornej exkurzie navštívili aj lokality zasiahnuté zemetrasením v roku 1999, počas ktorého boli viaceré budovy poškodené. Spoločne diskutovali o monitorovaní deformácii aj v lokalitách zasiahnutými zemetraseniami.