Udalosť: Úspešný test motora nášho bezpilotného vrtulníka
Dátum: 26.2.2016
Miesto: Košice, Slovensko
Popis:

Po zriadení Laboratória diaľkového preiskumu Zeme a zmontovaní veľkého bezpilotného vrtulníka Scout B1-100 sme prvýkrát pristúpili k testu jeho dvojtaktného motora.

V exteriéroch budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ sme otestovali funkčnosť motora a komunikáciu riadiacej jednotky na vrtuľníku s pozemnou riadiacou stanicou a diaľkovým ovládačom. Skúška prebehla bez vzlietnutia a potvrdila spoľahlivosť a pripravenosť zariadenia na prvý testovací let. Na ten sa pripravujeme v súvislosti s vydaním povolenia na leteckú prevádzku.

Naše bezpilotné zariadenie so senzormi pre detailný diaľkový prieskum a mapovanie predstavuje mimoriadny technologický a kvalitatívny posun v slovenskej geografii. Je priam symbolické, že prvý test sa uskutočnil práve v deň 100. výročia narodenia nestora slovenskej geografie a priekopníka vo výskume krajiny prof. Michala Lukniša. Veríme, že jeho vedecký odkaz sa nám podarí posunúť vpred.

 

Clipboard02.jpg