Udalosť: Geomorphometry 2015: Geomorphometry for natural hazards geomodelling
Dátum: 22. - 26. 6. 2015
Miesto: Poznaň, Poľsko
Popis: Svetová špička odborníkov na digitálne modelovanie zemského povrchu a jeho geometrickú analýzu sa stretla na medzinárodnej konferencii Geomorphometry 2015 organizovanej Fakultou geologických a geografických vied Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani v Poľsku. Delegáti z celého sveta prezentovali najaktuálnejšie témy súvisiace s využitím digitálnych modelov terénu pre analýzu prírodných hrozieb ako napr. zosuvy, povodne, veterná erózia, sucho, globálne otepľovanie. Kľúčovými oblasťami prezentovaného výskumu bolo spracovanie údajov z leteckého a pozemného laserového skenovania, z fotogrametrického bezpilotného prieskumu (UAV), 3-D modelovanie geomorfologických foriem, automatizovaná klasifikácia foriem reliéfu.  Za Ústav geografie PF UPJŠ výsledky výskumu v spoločnom príspevku o 3-D modelovaní povrchu jaskyne a jeho geomorfometrickej analýzy v 3-D priesotore predstavili: Michal Gallay, Ján Kaňuk, Jaroslav Hofierka, Zdenko Hochmuth, John Meneely. Príspevok bol prezentovaný Dr. Gallayom a vznikol v rámci riešenia projektov APVV-0176-12, VEGA 1/0473/14, a UVP Technicom. Dianie na konferencii a jej prínos je zhodnotený aj v krátkej reportáži poľskej televízie v rámci bloku hlavných správ.