Udalosť: Študenti geografie na Západnom Balkáne
Dátum: 5. - 14.6.2015
Miesto: Maďarsko, Srbsko, Macedónsko, Albánsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina
Popis: V dňoch 5. – 14. 6. 2015 študenti geografie pod vedením Dr. Novotného, Dr. Kullu a Dr. Barabasa podnikli veľmi zaujímavú exkurziu do pomerne málo známych oblastí juhovýchodnej Európy. Primárnym cieľom exkurzie bolo upevniť si teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia priamo v teré-ne, ale aj získať nové poznatky o krajinách, ktoré často unikajú pozornosti verejnosti i odborných kruhov. Počas desiatich dní exkurzie mali účastníci možnosť spoznať prírodné, sociálne, kultúrne, ekono-mické i politické pomery Maďarska, Srbska, Macedónska, Albánska, Čiernej Hory i Bosny a Hercegoviny.
   zahranicna exukrzia-2015
  Viac informácií z exkurzie