Udalosť: Profesor Sedlák prednášal na medzinárodnej konfrencii v Malajzii
Dátum: 23. - 25. 4. 2015
Miesto: Kuala Lumpur, Malajzia
Popis:

V dňoch 23. až 25. apríla 2015 sa konala 13. medzinárodnej vedeckej konferencia Environment, Ecosystem and Development 2015 (EED'15) v Kuala Lumpur v Malajzii. Išlo o spojenú akciu vedeckých konferencií (Joint Conferences) zameraných na riešenie problémov životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energie, informatiky, mechaniky a ďalších oblastí vedy a výskumu. Konferenciu organizovala WSEAS (Word Scientific and Engineering Academy and Society).

Ústave geografie konferencii EED'15  reprezentoval prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., ktorý dňa 24.04.2015 v dopoludňajšom bloku prednášok predniesol pozvaný príspevok pod názvom: Mining damage in the context of GIS for environmental protection. Ku každej prezentácii v jednotlivých blokoch konferencie podľa odborných zameraní bol vytvorený priestor pre vedeckú a odbornú diskusiu k prezentovanej problematike ako aj networking.

 

Clipboard02.jpg

 

Multidisciplinárna konferencia malá vysokú vedeckú a odbornú úroveň so širokým spektrom prednášajúcich a účastníkov z celého sveta. Autori pozvaných príspevkov môžu sa prednostne uchádzať o publikovanie rozšírených verzií svojich príspevkov do vybraných časopisov kooperujúcich s WSEAS. Všetky konferenčné materiály sú k dispozícii u prof. Sedláka na Ústave geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Jesenná 5, č. dv. 2019b.

Dobrosrdečnosť a úctivosť Malajzijčanov, ochota poradiť a pomôcť cudzincom sprevádzala nášho kolegu v tejto ázijskej krajine na každom kroku. Prof. Sedlák ďakuje manažmentu projektu TECHNICOM, z finančných zdrojov ktorého bola financovaná táto pracovná cesta.

 

Clipboard01.jpg