Udalosť: Návšteva českých kolegov na našom ústave
Dátum: 20. - 24.4. 2015
Miesto: Košice, Slovensko
Popis: V dňoch 20.-24. 4. 2015 navštívili Ústav geografie v rámci mobilitného programu Erasmus+ dvaja naši kolegovia zo susednej Českej republiky: doc. RNDr. Marián Halás, PhD. z Katedry geografie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a RNDr. Stanislav Kraft, PhD. z Katedry geografie, Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach. Naši českí kolegovia odprezentovali prednášku v rámci série vedeckých seminárov pre zamestnancov Ústavu geografie na tému Prostorové interakce a HG regionalizace: aplikace na příkladu České republiky a Slovenska aj študentom magisterského štúdia geografie. Kolegovia počas svojho pobytu absolvovali s Mariánom Kullom prehliadku mesta, počas ktorej ich oboznámil s históriou Košíc, predstavil najvýznamnejšie kultúrnohistorické pamiatky v meste, súčasné problémy mesta a jeho okolia ako aj vybrané geografické špecifiká metropoly východu.