Udalosť:

Konferencia pri príležitosti 40. výročia vzniku Katedry regionálnej geografie a voľby vedenia SGS

Dátum: 6. - 8. 11. 2014
Miesto: Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Popis:

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského tento rok oslávila 40. výročie svojho vzniku. Pri príležitosti tohto jubilea sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v dňoch  6. – 8. novembra 2014 konala medzinárodná geografická konferencia s názvom „Geografia – skromný príspevok na poznanie kraja i človeka zaujímavého a mnohotvárneho“.  Konferencie sa zúčastnili desiatky geografov nielen zo Slovenska, ale početne aj z Českej republiky a ďalších okolitých krajín. Ako absolvent tejto katedry na nej naše pracovisko reprezentoval Ladislav Novotný, ktorý vystúpil s príspevkom „Age-structure of population in relation to the processes of spatial redistribution of population in the Košice urban region“.
V úvodný deň konferencie sa uskutočnili aj voľby vedenia Slovenskej geografickej spoločnosti. Z Košickej pobočky SGS sa volieb zúčastnili Prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD., Mgr. Ladislav Novotný, PhD. a Mgr. Imrich Sládek. Novým prezidentom SGS sa stal prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.  Spolu s novými členmi Výkonného výboru SGS mu blahoželáme a do nového funkčného obdobia prajeme veľa inšpiratívnych myšlienok, energie a úspechov.