Udalosť: International conference 3D GeoInfo 2014
Dátum: 11. - 13. 11. 2014
Miesto: Dubai, Spojené arabské emiráty
Popis:

Svetová špička odborníkov na 3D modelovanie miest a krajiny všeobecne sa zišla na medzinárodnej konferencii 3D Geoinfo 2014 organizovanej Americkou univerzitou v Dubaji (AUD),Technickou univerzitou v Delfte (TU Delft) a Technickým inštitútom v Karlsruhe (KTI). Delegáti z celého sveta prezentovali najaktuálnejšie témy súvisiace s tvorbou 3D údajov, spracovaním veľkých údajových súborov, ich  analýzou za účelom lepšieho pochopenia, plánovania a manažmentu krajiny pomocou geoinformatiky. Práve pre Dubaj, ako hypermoderné mesto s množstvom výškových budov, viacúrovňovou dopravnou infraštruktúrou a vysokou dynamikou výstavby, je geoinformatický 3D prístup vysoko relevantný. Za Ústav geografie PF UPJŠ výsledky svojho výskumu v rámci modelovania zmien v urbánnej krajine pomocou 3D časovej rady predstavila trojica: Ján Kaňuk, Jaroslav Hofierka a Michal Gallay. Príspevok bol prednesený Dr. Kaňukom a vznikol v rámci riešenia projektov VEGA 1/0473/14, APVV-0176-12 a Technicom.

   trojica_pred_prezentaciou.jpg
  trojica_v_noci.jpg
  palm_jumeraih_skyline.jpg
  Panoráma mesta z umelo vybudovaného Palmového polostrova, v pozadí najvyššia budova sveta Burj Khalifa (828 m) a ďalšia architektonická ikona Burj Al Arab (322 m).
  3D_aspect_2.jpg
  Južná časť Dubaja - 3D aspekt moderného svetového mesta