Udalosť: Prvé stretnutie v rámci projektu podporovaného fondom V4
Dátum: 25. – 26. 9. 2014
Miesto: Budapešť, Maďarsko
Popis:

V dňoch 25. – 26. septembra 2014 sa uskutočnilo úvodné stretnutie riešiteľov projektu podporeného Višegradským fondom: Non-agricultural and non-tourism economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries.

Išlo o workshop, ktorého sa zúčastnili riešitelia zo všetkých štyroch výskumných pracovísk: Department of Geography, Faculty of Science UJEP Ústi nad Labem, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, a Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Institute of Geography.

Ústav geografie zastupovali prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., Mgr. Ladislav Novotný, PhD. a Mgr. Marián Kulla, Phd., ktorí na workshope aktívne vystúpili s nasledovnými príspevkami:
Spišiak, Novotný: Development of significance and spatial distribution of rural regions in Slovakia; Kulla: Economically related results of public surveys in selected rural regions in Slovakia.


Na záver workshopu sa jeho účastníci dohodli na termíne záverečnej konferencie v Ústi nad Labem a taktiež na pracovných kolektívoch pri vypracovávaní jednotlivých kapitol monografie, ktorá bude finálnym výstupom z riešenia tohto projektu.