Menu

Ústav geografie ako jedna zo štyroch partnerských inštitúcií získal grant z Višgrádskeho fondu. Hlavným partnerom je Katedra geografie Univerzity Jána Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a spolu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa na riešení projektu podieľa Ústav geografie a priestorového usporiadania krajiny Poľskej akadémie vied a ďalej Výskumné centrum astronómie a vied o Zemi Maďarskej akadémie vied. Za Ústav geografie UPJŠ sú riešiteľmi projektu prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., Mgr. Marián Kulla, PhD., Mgr. Ladislav Novotný, PhD. a RNDr. Stela Csachová, PhD.

Cieľom projektu, ktorému bolo pridelené financovanie vo výške 12000 EUR, je výskum hospodárskych aktivít v periférnych vidieckych oblastiach krajín V4, ktoré sa neviažu na poľnohospodárstvo a turizmus. Dôvodom riešenia je všeobecne prevládajúci názor, že sa v takýchto regiónoch ťažko podniká alebo vôbec rozbieha podnikanie a ekonomika, ktorá priamo nevyplýva z tradičných odvetví priemyslu na vidieku. Výstupom projektu bude spoločná konferencia a monografia o zisteniach v jednotlivých krajinách V4 a odporúčania pre zlepšenie manažmentu ich vidieckeho priestoru.

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top