Dátum: 7.12.2012
Miesto: Bratislava
Udalosť: Memoriál Mladena Kolényho, 14. ročník
Popis: Populárneho futbalového turnaja slovenských a českých geografických katedier a ústavov v Bratislave sa zúčastnilo dňa 7.12. spolu 14 tímov. Náš ústav pod vedením kapitána M. Kullu mal ťažkú úlohu, obhájiť prvenstvo z predchádzajúceho roka. Potvrdil výbornú formu a skúsenosti a napokon sa prepracoval sa finále, kde  ale podľahol tímu Palackého univerzity z Olomouca. O tom že toto nie úplne vedecké podujatie sa považuje za dôležitú akciu, svedčí aktívna účasť dekanov (doc. Gajdoš z B. Bystrice), prodekanov (doc. Bleha, UK), profesorov (Spišiak, Korec, Tolmáči), vedúcich katedier, tajomníkov a i. a tiež t.r. povinne musela byť v tíme aj minimálne 1 žena. Vynikajúca bola tiež večera v gymnáziu L. Sáru a zábava v kultúrnom centre v Karlovej vsi.