Názov:

Chemické zloženie krasových vôd ako nástroj k pochopeniu denudácie krasového reliéfu

Prednášajúci:

RNDr. Alena Gessert, PhD.

Pracovisko: Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ  v Košiciach
Jesenná 5
Dátum: 27.09.2017
Čas: 10:30 - 11:30
Miesto:

Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Anotácia prednášky:

Stanovenie chemického zloženia krasových vôd umožňuje sledovať a monitorovať nielen ich kvalitu a pôvod, ale tiež indikuje spôsob fungovania krasového ekosystému a vývoja krasového reliéfu v minulosti.

V rámci spolupráce s ATOMKI v Debrecíne a súčasnej spolupráce APVV SK-CN s ústavom IRCK v Guilline (Čína) už 5 rokov monitorujeme v mesačnej pravidelnosti 8 krasových prameňov na Jasovskej planine. Ich chemizmus je úzko prepojený na množstvo zrážok a  výdatnosť jednotlivých prameňov a tým aj meniacu sa plochu zberných oblastí v priebehu roka.

V prednáške bude predstavený prebiehajúci výskumu chemizmu krasových vôd, ich izotopového zloženia a možnosti použitia týchto výsledkov pre skúmanie denudácie krasového reliéfu, ktorá úzko súvisí s akumuláciou penovcov a tvorbou povrchových krasových foriem.