Názov prednášky 1:

 

Názov prednášky 2:

Biomass estimation with plant height - application of terrestrial laser scanning for precision agriculture

Geomorphological mapping with terrestrial laser scanning and UAV-based imaging

Prednášajúci: Dr. Nora Tilly
Pracovisko: GIS & Remote Sensing Group
Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Universität zu Köln
Nemecko
Dátum: 05. 04. 2017
Čas: 10:30 - 11:30
Miesto: Videokonferencčná miestnosť, 1. poschodie
Ústav matemtických vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Anotácia prednášky:

Prednesené budú dve kratšie prednášky (2 x 25 min). Prvá bude venovaná monitorovaniu rastu poľnohospodárskych plodín pomocou pozemného laserového skenovania. Táto metóda umožňuje veľmi presne a podrobne vyjadriť 3D geometrickú štruktúru rastlín a na základe jej zmeny v čase odhadovať množstvo biomasy. Podrobnejší prehľad uvádzajú Tilly et al. (2013).

  remotesensing-07-11449-ag.jpg
  Druhá prednáška bude venovaná digitálnemu modelovaniu terénu v krasovom závrte pomocou pozemného laserového skenovania a blízkej fotogrametrie z bezpilotnej kvadrokoptéry (UAV). Predstavené budú výsledky porovnania obidvoch použitých technológií ako aj výhody a nevýhody pre mapovanie krasových depresií. Podrobnejšie sa tejto problematike venujú Tilly et al. (2016).
  doline.jpg