Clipboard01.jpg

Názov prednášky: 

Lidé v Antarktidě a česká polární stanice J. G. Mendela

Prednášajúca: prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
Pracovisko: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česko
Dátum: 22. 03. 2017
Čas: 13:30 - 15:00
Miesto:

Študovňa Sv. Angely Merici (knižnica Prírodovedeckej fakulty UPJŠ)

Park Angelinum (vchod z Jesennej 5, prechod na 1. poschodí)

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Park Angelinum, Košice

   
Anotácia prednášky:

Profesor Pavel Prošek je český polárnik a geograf, ktorý sa významne zaslúžil o založenie českej polárnej stanice J. G. Mendela v Antarktíde. V rámci Prírodovedeckej čajovne predstaví zaujímavosti objavovania Antarktídy, ktoré nie sú všeobecne známe a vysvetlí súvislosti vedúce k založeniu českej polárnej stanice na pobreží ostrova Jamese Rossa.

Stanica bola slávnostne otevrená vo februári 2007, teda v tomto roku oslavuje 10. výročie úspešného fungovania. Jej založením sa Česko stalo 26. krajinou s vlastnou vedeckou základňou na Antarktíde.

Stanica je majetkom brnenskej Masarykovej univerzity a dostala meno po zakladateľovi modernej genetiky, meteorológovi Johannovi Gregorovi Mendelovi. Vďaka výskumnej činnosti na tejto stanici patrí Česko medzi štáty s hlasovacím právom v Antarktickom zmluvnom systéme.

Po tejto prednáške stručne predstaví výskumnú činnosť aj čerstvo z Antarktídy navrátivší profesor Martin Bačkor z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý na Mendelovej stanici pracoval v sezóne 2016/2017.  Viac o jeho činnosti tu.

 

Clipboard02.jpg

Antarktická polárna vedecká stanica J. G. Mendela na Ostrove Jamesa Rossa