Názov prednášky:

Experimentálne krasové povodia Zhaidi a Maocun v južnej Číne

 Prednášajúca: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Pracovisko: Oddelenie humánnej a regionálnej geografie, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 01.03.2017
Čas: 10:30 - 11:30
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE (č. 207)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Anotácia prednášky:

Prednáška bude venovaná organizácii výskumu v podmienkach ICRK Guilin a Yunnan University v Kunmingu a potenciálu spolupráce s nimi. Vyplýva z dvojtýždenného pobytu na týchto pracoviskách spolu s Dr. Alenou Gessert v Číne v decembri 2016 v rámci projektu APVV SK-CN-2015-0030: Comparative study on the karst carbon cycle and carbon sink coupling with the ecological rehabilitation under China subtropic and Slovakia temperate zones