Názov prednášky:

 

Využití globálních navigačních družicových systémů v meteorologii

Prednášajúci:

Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.

Pracovisko: Institut geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava – Poruba
70800
Dátum: 26.10.2016
Čas: 10:30 - 11:30
Miesto:

Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Anotácia prednášky:
Prezentace představuje techniku GNSS meteorologie využívající signály z Globálních navigačních družicových systémů (GNSS) pro nepřímé stanovování obsahu vodních par v atmosféře. Tento parametr výrazně ovlivňuje stav a vývoj počasí a je také jedním ze skleníkových plynů. Výstupy GNSS meteorologie jsou již dlouhodobě využívány vybranými numerickými předpovědními modely počasí (NWM) pro zlepšování předpovědí srážek. V současnosti je vývoj v této oblasti směřován na vývoj nových produktů poskytujících informace o vertikálním rozložení vodních par v atmosféře, zpracování dat v reálném čase či využití jejích výstupů v klimatologii. Cílem prezentace je jak vysvětlit základní principy fungování této techniky, tak představit aktuální dění v této oblasti.