Názov prednášky: Distribucia dát v prostredí internetu - prípadová štúdia obcí SR a cyklistického preteku Tour de France
Prednášajúci: Mgr. Vladimír Bačík, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie demogeografie
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Dátum: 05.11.2015
Čas: 10:30 - 12:00
Miesto:

Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Anotácia prednášky: Internet predstavuje v súčasnosti veľmi dôležitú úlohu vo všetkých oblastiach spoločenského života. Základným cieľom prednášky bude priblíženie možnosti distribúcie dát rozličného charakteru v prostredí Internetu. Prezentované budú dva zdanlivo veľmi odlišné tematické okruhy, avšak nástroje použité na zhromaždenie a vizualizáciu dát sú rovnaké. V prvom prípade ide o základné predstavenie stránky zameranej na základné charakteristiky samospráv na Slovensku. Druhý príklad je zameraný na zobrazenie základných faktov z viac ako 100 ročnej histórie najstaršieho cyklistického etapového preteku na svete. V oboch prípadoch boli využité formáty KML, TopoJSON, skriptovací jazyk PHP, databázový systém MySQL, ako aj rôzne služby od spoločnosti Google. Uvedené formáty budú v rámci prezentácie stručne predstavené.
  low_res.jpg