Názov prednášky: Monitorovanie vplyvu povodne na ripariálnu vegetáciu
Prednášajúci: Mgr. Katarína Džubáková, PhD.
Pracovisko:
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ENAC IIE SBER
GR B0 420 (Bâtiment GR)
Station 2
CH-1015 Lausanne
Switzerland
Dátum: 21.12.2015
Čas: 10:30 - 12:00
Miesto:

Seminárna miestnosť č 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Anotácia prednášky:
Aktivita ripariálnej vegetácie je výrazne ovplyvnená kolísaním hydrologických podmienok vodného toku. V rámci projektu sme analyzovali priestorovú distribúciu ripariálnej vegetácie a jej reakciu na päť povodní v období 2008-2011 na Alpskom toku Maggia (Švajčiarsko). Vegetácia bola monitorovaná využitím dvoch digitálnych zrkadloviek Canon EOS 350D, vďaka ktorým sme získali denné rady dát (terestriálna fotografia: R-G-B-NIR). Výsledky ukazujú negatívnu aj pozitívnu reakciu vegetácie na povodeň, ktorej intenzita je špecifická pre každú povodeň a je priestorovo diverzifikovaná. Výsledky majú primárne využitie v správe tokov, predovšetkým tých regulovaných.