Názov prednášky:

The economic implications of nuclear power in the USA

Prednášajúci: Michael Dusaniwskyj
Pracovisko: United States Nuclear Regulatory Commission
Dátum: 23.02.2015
Čas: 15:20-16:45
Miesto:

Účebňa P01 (SA1A1), 1. poschodie
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Park Angelinum, Košice

Vstup od Jesennej 5

   
Anotácia prednášky:

Jadrová energia významným spôsobom ovplyvňuje výkonnosť ekonomiky Spojených štátov. Prednáška hodnotí fakty vysvetľujúce vzťahy medzi ekonomikou štátu, využívaním jadrovej energie a životným prostredím.

Prednášajúcim je Michael Dusaniwskyj, ktorý má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti ako zástupca Jadrovej regulačnej komisie Spojených štátov (USNRC). USNRC  reguluje komerčné jadrové elektrárne a ďalšie využitie jadrových materiálov, používaných napríklad v nukleárnej medicíne, a to prostredníctvom licencií, inšpekcie a presadzovaním svojich požiadaviek. Pán Dusaniwskyj už po druhýkrát získal prestížny Fullbrightov grant za účelom prednášania na zahraničných univerzitách. Pôsobil aj ako energetický poradca pre ukrajinskú vládu a prednášal na Luhanskej univerzite. Je absloventom Fordham University a Columbia University v New Yorku.